หลักสูตรRaspberry ip

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

หลักสูตร Raspberry Pi R3

ภาพรวมของหลักสูตร

 

ผู้เรียนจะได้เรียน

Raspberry Pi ตั้งแต่การติดตั้งระบบปฏิบัติการ Raspbian การทำงานบนระบบปฏิบัติการ Raspbian กับสคริปต์ต่างๆ การเขียนสคริปเพื่อตั้งเวลาในการทำงาน การเขียนภาษา python ตั้งแต่เบื้องต้น การเขียน python กับ GPIO ของ Raspberry Pi การต่อ Raspberry Pi กับ Sensor ต่างๆ การใช้งาน Raspberry Pi ในงานมัลติมีเดียและเซ็นเซอร์ การควบคุม Raspberry Pi ผ่าน Remote Control การนำเอา Raspberry Pi มาทำโปรเจ็คต่างๆ

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับคนที่ต้องการเรียนรู้ตั้งแต่เริ่มต้น ถึงแม้จะไม่มีความรู้ด้าน Linux มาก่อน ก็สามารถเรียนรู้ได้ เราจะทำการปูพื้นฐานให้ทั้งหมด การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน เพื่อทำความเข้าใจกับ Sensor ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงแนะนำการทำงานกับกล้องอีกด้วย

ผู้เข้าอบรมจะใช้เวลาเรียนทั้งหมด 3 วัน ตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 4 โมงเย็น จนกระทั่งจบหลักสูตร

 

หลักสูตรนี้มีอุปกรณ์ให้ยืมเรียน หากมีของตัวเองให้นำมาก่อน ขาดเหลืออะไร ทีมงานจะมีสำรองให้หน้างาน สามารถซื้ออุปกรณ์ ต่างๆได้

เนื้อหา

การติดตั้ง ระบบปฏิบัติการ Raspbian Raspberry Pi Network Remote SSH การตั้งค่า Configuration , runlevel คำสั่งพื้นฐานเพื่อการดูแลระบบเครือข่าย รู้จัก ระบบโครงสร้าง ไฟล์ ที่สำคัญ คำสั่งพื้นฐานของ Raspberry pi Python เบื้องต้น Python กับ GPIO การใช้เครื่องมือวัดทางไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ LDR Relay Switch ต่อไฟกันจริงๆ Blink LED Key switch IR remote PIR Motion sensor DC motor Servo motor DHT11 Web server GPIO (lighttpd) WebCam Pi Camera, Contrap (แนะนำ) Internet of Things Installing the Twitter API for Python Using Tweepy Setting up a SQLite database Building a tweeting weather station Etc.. อุปกรณ์ LED Jumper cables RaspBerryPi 3 Bread Board Switch push button (tactile button) Buzzer LDR DHT11 PIR motion sensor R 330 Ohm DC motor Servo Motor

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn