สร้าง e-book ด้วย LibreOffice, Magazine3 และ Silgil

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการจัดทำเอกสาร ebook ในรูปแบบ epub เพื่อนำไปใช้อ่านกับอุปกรณ์ ต่างๆ เช่น iPhone, iPad, Android Tablet หรือ Mobile และซอฟต์แวร์อ่านหนังสืออื่นๆ กำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นอีกทั้งอุปกรณ์ดัง กล่าวได้มีราคาลดลงอย่างมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและประยุกต์ใช้งาน โดยพึงพา Server ในองค์กรไม่ต้องใช้ App stro เราสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาบริหารจัดการ โดยซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นโอเพนซอร์สทั้งหมดตั้งแต่กระบวนการผลิตและเผยแพร่ใน องค์กร เนื่องจากระบบนี้ไม่มีระบบตัดเงินจึงเหมาะอย่างมากที่จะใช้เป็นระบบภายใน สำนักงานหรือเป็นระบบที่เผยแพร่สู่สาธาระณะ

 

 


วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้าอบรมสามารถสร้าง e-book.ในมาตรฐาน epub ด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สได้
2. ผู้เข้าอบรมสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์และบริหารจัดการระบบควบคุมและเผยแพร่ e-bookในองค์กรได้

หลักสูตรนี้เหมาะกับ
1. องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการจะเผยแพร่ความรู้ให้กับพันกงานโดยผ่านอุปกรณ์ ipod,ipad, iphone
2. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย,โรงเรียน, ห้องสมุดชุมชน
วิทยากร
ภาณุภณ พสุชัยสกุล
บรรณาธิการนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์

วันเวลาและสถานที่อบรม
วัน : วันที่ 29-30 มีนาคม 2557 (วันเสาร์-วันอาทิตย์)
เวลา : ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่ : ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคาซิตี้ลิงก์ ชั้น 10 ซอยเพชรบุรี 35 (ซอยเมโทรเก่า)
ราคา :5,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร (ยังไม่รววมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
โปรโมชั่น แถมฟรี Tablet 7 นิ้ว Wifi กล้องหน้า กล้องหลัง

 

 

โครงสร้างหลักสูตร

- การเตรียมความพร้อมและการติดตั้งระบบ
- การเตรียมซอฟต์แวร์และปรับมาตรฐาน

- การสร้างเอกสารมาตรฐาน epub ด้วย OpenOffice.org

- การกำหนด format หน้าเอกสารตามแบบนิตยสาร

- การกำหนดเอกสารแบบแบ่งส่วน

- การแทรกภาพและการทำ interraction

- กราฟิกดีไซน์ด้วย GIMP เพื่อนำไปใช้งาน

- การสร้างสารบัญ

- การเปลี่ยน Format

- การติดตั้งซอฟต์แวร์จัดการ ebook

- การจัดการ meta data สำหรับ epub

- การแทรกปก

- การ Export เอกสารเป็น epub

- การทดสอบและนำเสนอขึ้น server แบบ DIY

- ทดสอบกับ ipad

- การสร้าง e-magazine ด้วยโปรแกรม megazine3
- xml tags

- การแทรกวีดีโอใน magazine

- การสร้าง e-magazine ด้วยโปรแกรม Silgil

 

หมายเหตุ
- หลักสูตร การสร้าง e-book ราคา 5,900 บาท/ท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ยอดสุทธิ 6,313)
- บริษัทเอกชนกรุณาหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีสถานศึกษา/ราชการสามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ตามที่นโยบายกำหนด
- ราคาดังกล่าวรวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างช่วงเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว
ผู้เข้าอบรมสามารถนำโน้ตบุ๊คมาอบรมเอง เพื่อความสะดวกในการนำข้อมูลที่ฝึกปฏิบัติจริง กลับไปใช้งานได้ทันที

 

ลงทะเบียน คลิกที่นี่


การโอนเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 2342016565 ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด สาขาอโศกทาวเวอร์ส
จากนั้นส่งใบโอนเงินพร้อมใบสมัคร สแกนส่งมาทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือส่งแฟกซ์มาที่ 0-2453-9628 หรือโทรมาแจ้งที่ คุณจอย 08-7099-0005

การเดินทางมาอบรม ณ ห้องอบรมของนิตยสารฯ อาคารซิตี้ลิงก์ ซอยเพชรบุรีตัดใหม่ 35
- เดินทางมาโดยรถประจำทาง สาย 38, 140, 23, 58, 11, 60, 62, 76, 99, 113, 536 ฯลฯ
- เดินทางมาจากสนามบินสุวรรณภูมิ ให้ขึ้นรถไฟฟ้า Airport Link จากสนามบินมาลง สถานีราชปรารภ แล้วเดินเข้ามาที่ตึก หรือนั่งรถมอเตอร์ไซต์
- เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำรถมาจอดได้ที่ตึก โดยประทับตราจากตึกจะไม่เสียค่าบริการ

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 0-2453-9629 , 08-6304-9545 , 08-7099-0005

Share