การใช้งาน บอร์ด ESP32 กับการเขียนโปรแกรม Blockly

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ความเป็นมาของหลักสูตร

การพัฒนางาน IoT ด้วยบอร์ด ESP32 ซึ่งมีความสามารถที่หลากหลายเช่นมี wifi ในตัว มี BLE และยังมีความสามารถในการประมวลผลแบบ 32 bit 
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาและเขียนโปรแกรมควบคุมด้วย บอร์ด ESP32 โดยการเขียน code จะเป็น Block Code ที่สร้างและพัฒนาโดย google และ MIT เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดกับ เซ็นเซอร์อื่น ๆ ตามต้องการได้ 

วัตถุประสงค์

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้วงจร Electronic และต่อวงจรเพื่อทำการทดลองโปนแกรม

ผู้เรียนสามารถสร้าง code ด้วยตัวเองจากการศึกษาและทดลองด้วย Blockcode ร่วมกับเซ็นเซอร์ต่างๆได้

Workshop 1 เรียนรู้การเขียนโปรแกรมด้วย Blockly กับ arduino IDE 

การใช้งาน Output เป็น LED

การใช้งาน Input จาก ปุ่ม switch

การใช้งาน out put ฺBuzzer

การใช้งาน LRD กับการแสดงผล Serial monitor

การ เขียนโปรแกรม Output PWM

การใช้งาน ความต้านทานปรับค่าได้

การใช้งาน เซ็ฯเซอร์วัด อุณหภูมิ DHT11

การใช้งาน output ของ LCD 

เขียนโปรแกรม เรียนรู้การใช้งาน Tuch sensor

การใช้งาน web server กับบอร์ด

การใช้งาน BLE 

การใช้งาน WiFi 

 

 

 

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn