วิธีนำเข้าข้อมูลลูกค้ามาใช้กับVtiger CRM ด้วยไฟล์ CSV
หมวด: vtiger

วิธีนำเข้าข้อมูลลูกค้ามาใช้กับVtiger CRM ด้วยไฟล์ CSV

การใช้งาน Vtiger CRM อีกงานที่ต้องทำก็คือการเพิ่มชื่อลูกค้าลงในฐานข้อมูลของ

...
Share