Moodle1.9ความเหมือนที่แตกต่างจากMoodle2.2
หมวด: Moodle2.2

Moodle1.9ความเหมือนที่แตกต่างจากMoodle2.2

มีคำถามเกิดขึ้นมากมายสำหรับผู้ที่ใช้ Moodle นับตั้งแต่ Moodle ได้ออกเวอร์ชั่นใหม่ 2.0

...
Share