หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
กรุงเทพฯ ก็มาได้จ้า... อัพเดทเว็บไซต์ อปท. เพื่อเตรียมความพร้อมยกระดับผลการตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔"วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เดอะคอนเน็คชั่น 0863049545 แอดไลน์ได้ เขียนโดย phanupon 90
เว็บไซต์ ITA สัญจร อุบล วันที่ 25-29 มกราคม 2564 ศูนย์การเรียนรู้ สุนีย์ทาวเวอร์ ขอหนังสือเชิญ 0863049545 แอดไลน์ได้ เขียนโดย phanupon 75
อุบลจ๋า ไปหาละจ่ะ... มาอบรมอัพเดทเว็บไซต์ พร้อมลงระบบประเมิน ITA กันนะ วันที่ 6-10 เมษายน 2564 ศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 4 สุนีย์แกรนด์ทาวเวอร์ ขอหนังสือเชิญ 0863049545 แอดไลน์ได้ เขียนโดย phanupon 0
ภาคใต้ที่รักจ๋า...อบรมเว็บไซต์ ITA สัญจร ไปหาละจ่ะ... 13-17 ธันวาคม 2563 นี้ พบกันที่ นครศรีธรรมราช ขอหนังสือเชิญ 0863049545 แอดไลน์ได้ เขียนโดย phanupon 71
ขอนแก่นจ๋า พี่มาล่ะจ่ะ...อบรมทำเว็บ อบต. เทศบาล เว็บ ITA วันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 ขอหนังสือเชิญ 0863049545 แอดไลน์ได้ เขียนโดย phanupon 148
อบรม ทำเว็บอบต. เทศบาล รุ่น 38 วันที่ 13-17 ตุลาคม 2563 กรุงเทพฯ 0863049545 แอดไลน์ได้ เขียนโดย phanupon 102
รุ่น 37 มาแล้วจ้า!!! อบรมทำเว็บ อบต. เทศบาล อัพเดทเว็บไซต์ ใส่ส่วนเสริม เพิ่มเติมข้อมูล โมดูลสวยงาม เข้าใจคนพิการ มาตรฐานใหม่ วันที่ 7-11 กันยายน 2563 นี้ เขียนโดย phanupon 88
อบรมทำเว็บ อบต. เทศบาล "อัพเดทเว็บไซต์ ใส่ส่วนเสริม เพิ่มเติมข้อมูล โมดูลสวยงาม เข้าใจคนพิการ มาตรฐานใหม่" วันที่ 3-7 สิงหาคม 2563 เขียนโดย phanupon 270
อบรมทำเว็บ อบต. เทศบาล หลักสูตร “การปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ ให้ตรงกับหลักการประเมิน ITA วันที่ 21-25 มิถุนายน 2563 เขียนโดย phanupon 95
อบรม “การจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ออกรายงาน ภ.ด.ส.แบบรวมและรายบุคคล ด้วย Libreoffice.org” 24-28 มิถุนายน 2563 เขียนโดย phanupon 96

หมวดหมู่รอง