ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ลงทะเบียนด่วน! งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ Cloud Computing วันที่ 29 เมษายน 2558 เพียง 499 บาท/ท่านเท่านั้น เขียนโดย arunrung 811
เปิดลงทะเบียนสัมมนา เรื่อง Cyber Security วันที่ 2 เมษายน 2558 เข้าฟังเพียง 499 บาทเท่านั้น เขียนโดย atita 1187
เปิดลงทะเบียนสัมมนา เรื่อง Internet of Things วันที่ 17 มีนาคม 2558 เข้าฟังเพียง 499 บาทเท่านั้น เขียนโดย atita 1521
งานสัมมนา ''มาใช้ Open Source กันเถอะ'' เขียนโดย Administrator 1996
บรรยายพิเศษ "ใช้ IT อย่างไร ให้ถูกใจ ถูกกฎหมาย ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์" เขียนโดย atita 1749
เปิดลงทะเบียนสัมมนา เรื่อง Mobile Technology วันที่ 6 มีนาคม 2558 เพียงท่านละ 499 บาทเท่านั้น เขียนโดย atita 1242
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2551 เขียนโดย Administrator 1510
ลงทะเบียนสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "Cloud Computing" วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ท่านละ 499 บาทเท่านั้น เขียนโดย atita 2146
สัมมนาเรื่อง “การผลิตบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดอุตสาหกรรม” เขียนโดย Administrator 2165
ภาพบรรยากาศงานสัมมนา "ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ CIO ภาครัฐ" เขียนโดย atita 1116

หมวดหมู่รอง