สร้างงานเอกสารให้หน้าแรกไม่มีเลขหน้าและหน้าสองมีเลขหน้าเป็นหน้าหนึ่งทำอย่างไร
หมวด: LibreOffice

สร้างงานเอกสารให้หน้าแรกไม่มีเลขหน้าและหน้าสองมีเลขหน้าเป็นหน้าหนึ่งทำอย่างไร

LibreOffice Writer มีความสามารถไม่แพ้กับโปรแกรมสร้างเอกสารทั่วๆไป แต่...
Share
pivot table สองเงือนไขหาเพศชายที่ได้เกรด A
หมวด: LibreOffice

pivot table สองเงือนไขหาเพศชายที่ได้เกรด A

การใช้ pivot table แบบสองเงือนไขเช่นอยากรู้ว่านักเรียนของเราได้เกรด A มีกี่คน เกรด B มีกี่คน และแยกจากผู้หญิงและผู้ชายลองมาดูตัวอย่างกันครับ

...

Share
การตั้งค่าภาษาไทยให้กับ LibreOffice
หมวด: LibreOffice

การตั้งค่าภาษาไทยให้กับ LibreOffice

หลังจากที่มีการติดตั้งเรียบร้อยแล้วทุกคนมักจะใช้งานทันทีแล้วก็จะพบปัญหาตามมาเช่น ฟอนต์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทำไมไม่ตรงกัน ถ้าปัญหานี้เกิดกับ LibreOffice อาจจะทำให้บางคนไม่อยากใช้งานกันเลยเนื่องจาก

...
Share
การใช้ pivot table เพื่อนับจำนวน
หมวด: LibreOffice

การใช้ pivot table เพื่อนับจำนวน

ในการนับจำนวนของสินค้าหรือข้อมูลที่ซ้ำๆกัน เช่นในกรณีนี้คือต้องการนับวันที่ 1-jan ถ้าซ้ำกันให้นับแค่ 1 ถ้าต่างกันให้นับเพิ่มเป็นสองจากตัวอย่างนี้จะให้นับข้อมูล date

...
Share
แก้ปัญหาภาษาไทยเป็นรูปสี่เหลี่ยม ใน LibreOffice สำหรับ ubuntu
หมวด: LibreOffice

แก้ปัญหาภาษาไทยเป็นรูปสี่เหลี่ยม ใน LibreOffice สำหรับ ubuntu

LibreOffice จะมีการพัฒนาเวอร์ชั่นใหม่ ๆ ออกมาอย่างรวดเร็ว และระบบปฏิบัติการก็เปลี่ยน Font แสดงผลที่เกี่ยวข้องกับ User Interface (UI) ทำให้บางครั้งเมื่อไปติดตั้งกับระบบปฏิบัติการใหม่ ๆ

...
Share