วิธีนำเข้าข้อมูลลูกค้ามาใช้กับVtiger CRM ด้วยไฟล์ CSV

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

การใช้งาน Vtiger CRM อีกงานที่ต้องทำก็คือการเพิ่มชื่อลูกค้าลงในฐานข้อมูลของ Vtiger แต่การนำเข้าข้อมูลจำนวนมากๆนั้นจะทำได้อย่างไร การนำเข้าข้อมูล contacts เหมาะกับการย้ายฐานข้อมุลมาเข้าระบบ CRM ของVtiger โดยให้ใช้เครื่องมือนำเข้าของ เมนู Contact แต่ก่อนอื่นต้องทำการเตรียมข้อมูลด้วย Libreoffice Calc ก่อน โดยมีคอลัมป์ดังนี้ 

Salutation,First Name,Contact Id,Last Name,Office Phone,Organization Name,Mobile เริ่มต้นโดย

1. ทำการเตรียมข้อมูล contacts ด้วยโปรแกรม LibreOffice

 

ส่วนเพิ่มเติมใน คอลัมป์ถัดมา

3. ทำการบันทึกในรูปแบบ csv จากนั้นทำตามขั้นตอนต่อมา

4. คลิกเลือกเครืองมือนำเข้าข้อมูล contact ดังรูป

5.จากนั้น ทำการ Browe ไฟล์ .csv เพื่อนำเข้าและ คลิก Next

6. ตรวจสอลข้อมูลตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการนำเข้าข้อมูลอื่นๆที่ผ่านมา

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn