หลักสูตรการใช้งาน LibreOffice อย่างถูกวิธี

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 
หลักสูตรการใช้งาน LibreOffice อย่างถูกวิธี ภาพรวมของหลักสูตร LibreOffice เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สชุดสำนักงาน ที่สามารถใช้ทดแทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ได้เกือบ 100% ซึ่ง LibreOffice จะต้องมีการปรับความเข้าใจและการใช้งานอย่างถูกวิธีเพื่อลดปัญหาเอกสารเพี้ยน เอกสารทำงานซ้ำซ้อนและการสั่งพิมพ์ งานอย่างไม่ถูกต้องทำให้เกิดปัญหาตามมาเป็นสาเหตุที่ไม่สามารถเปลี่ยนมาใช้งานโอเพนออฟฟิศได้ ในโปรแกรมชุดออฟฟิศจะประกอบไปด้วย 1. LibreOffice Writer ที่ใช้ทดแทน Word 2. LibreOffice ที่ใช้ทดแทน Excel 3. LibreOffice ที่ใช้ทดแทน Power Point 4. LibreOffice ที่ใช้ทดแทน Access 5. LibreOffice ใช้วาดรูปโครงสร้างไดอะแกรม 6. LibreOffice ใช้สร้างสูตรทางคณิตศาสตร์ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ใช้งานทั่วไปที่ต้องการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สชุดสำนักงาน แทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ บริษัทเอกชนที่ต้องการนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สชุดสำนักงาน แทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สชุดสำนักงาน แทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ ครู-อาจารย์ที่ต้องการนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สชุดสำนักงาน แทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม ผู้เรียนสามารถนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สชุดสำนักงาน ใช้แทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ได้ ผู้เรียนสามารถใช้งาน LibreOffice Writer ได้ ผู้เรียนสามารถใช้งาน LibreOffice Calc ได้ ผู้เรียนสามารถใช้งาน LibreOffice Impress ได้ วันเวลาและสถานที่ วัน : วันที่ จำนวน 2 วัน เวลา : ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. สถานที่ : ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ ซ.สุขุมวิท 109 ลงสถานีรถไฟฟ้า BTS แบริ่ง ราคา : 5,800 บาท/ท่าน/หลักสูตร วิทยากร ภาณุภณ พสุชัยสกุล บรรณาธิการนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ หัวข้อในการอบรม ความหมายของโอเพนซอร์ส Open Source Software ประโยชน์ของ Open Source Software แนะนำโปรแกรมชุด OpenOffice.org 1.OpenOffice.org Writer - การสร้างสไตล์เอกสารเพื่อกำหนด Defualt ของตัวอักษร - การนำสไตล์มาเป็น Defualt เอกสาร - การใช้งาน สไตล์ ด้วยคีย์ลัด - การสร้างสารบัญอัติโนมัติ - การสร้างสารบัญคำ ,สารบัญรูปภาพ,สร้างสารบัญตาราง - การสร้างสารบัญดัชนี - การนำเอกสารไปเป็น สไลด์โดยอัตโนมัติ - การสร้างTemplate และ Import,Export Template - การเน้นตัวอักษรด้วย Drop Caps - การสร้าง Bullets และ Numbering - ตกแต่งรูปแบบตัวเลข - ตกแต่งรูปแบบวันที่ - ตกแต่งเส้นขอบ ความหนา และพื้นสีเซลล์ - การคำนวณใน OpenOffice.org Writesrทั้งในตารางและนอกตาราง - ระบบติดตามแก้ไขเอกสาร (Track Change) - การทำจดหมายเวียน (Mail Merge) - การทำคอลัมน์ที่หลากหลายในเอกสารเดียวกัน - งานเอกสารแบบแบ่งส่วน (Section) -การทำลายน้ำในเอกสาร 2. OpenOffice.org Calc - การแสดงผลตัวเลขการป้อนข้อมูล - ปรับฟอร์แมทตัวเลขด้วยคียบอร์ด - เพิ่ม Source List - แบบ Copy มาจาก source - การ Copy และ pase spacial - เปลี่ยน colum เป็น head - copyวางแบบไม่เอาสูตร - Copy วางแบบให้เพิ่มจำนวนตัวเลข - Copy ไปแต่ ตัวเลขไม่เอาสูตร - การป้องกัน Sheet - ป้องกัน cell - ป้องกันเพิ่มเอกสาร (Document) - ป้อนข้อมูลแบบ Validity ป้องกันการผิดพลาด - แทรก Cell rang ของข้อมูล - แบบ list รายการใน Cell - Fillter,Advance fillter -การจัดการกับการพิมพ์ -ฟังค์ชั่นอย่างง่าย -RANK -เรียงลำดับยอดขาย -คิดเกรด -SUM -IF -BAHTTEXT -ฟังค์ชั่นชั่นสูง -Vlookup -Subtotal -Consolidate -Data Pilot -Chart parato 3. OpenOffice.org Impress - การใช้งาน outline -ใช้เครื่องมือ Tool bar -ใช้ Key Tab -แทรกภาพ -แปลงรูป -แปลงรูปเป็นสามมิติ -แทรกตาราง -ดึงตารางจาก calc -แทรก Chart -วาดผังมโนทัศน์ -สร้างกราฟ -แก้ไขปรับแต่งสี -เพิ่ม label -สร้าง ปุมโต้ตอบ -ดึงปุ่มมาจาก Gallery -สร้าง Animation slide -สร้าง Transition -สร้าง Template -วาดเส้น หรือ แถบสี -ใส่ภาพ พื้นหลังเป้นลายน้ำ -Font Work หน้าแรก หมายเหตุ ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม Vat 7% เอกชนกรุณาหัก ณ ที่จ่าย 3% สถานศึกษา/ราชการ/องค์กรของรัฐ สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ตามนโยบายที่กำหนด ราคาดังกล่าวรวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างช่วงเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว ลงทะเบียน คลิกที่นี่ ผู้เข้าอบรมสามารถนำโน้ตบุ๊คมาเองได้ เพื่อความสะดวกในการนำข้อมูลที่ฝึกปฏิบัติจริง กลับไปใช้งานได้ทันที สถานที่จัดอบรม โอเพนซอร์ทูเดย์ อาคารโมเดิร์นบาธ ชั้น 2 สามารถโทรหาจอยได้ที่เบอร์ 0870990005 รายละเอียดเพิ่มเติม ห้องอบรม https://www.facebook.com/enjoy.arunrung/media_set?set=a.10152233860591168.1073741848.704571167&type= 1 การเดินทางมาอบรม ณ ห้องอบรม - เดินทางด้วย รถไฟฟ้า MRT ลงสถานีลาดพร้าว การโอนเงิน โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 2342016565 ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด สาขาอโศกทาวเวอร์ส รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 0-2453-9629 , 08-6304-9545

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn