ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Moodle

 

ภาพรวมของหลักสูตร
Moodle เป็น LMS ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้ ซึ่ง  Moodle เป็น  CMS (Course Management System ) และเป็นOpenSource ที่มีคนกล่าวขวัญถึงและใช้งานกันอย่างกว้างขวางในประเทศไทยและทั่วโลก
Moodle  สามารถติดตั้งได้บนเครื่อง   ที่เป็น UNIX , Linux, Windows, Mac OS X หรือระบบอื่นๆ ที่รองรับ  PHP  รวมถึงบริการจาก  Web Hosting  หรือ Cloud PaaS  ที่รองรับ PHP และมีระบบฐานข้อมูลของ MySQL สำหรับตัว Moodle ออกแบบมาในรูปแบบของโมดูลจึงสามารถติดตั้งความสามารถเพิ่มเติมได้
Moodle เป็นหลักสูตรที่มีการบริหารจัดการด้านเนื้อหาสาระการเรียนการสอน  ระบบจัดการห้องเรียนและระบบจัดการข้อสอบ รวมทั้ง ยังมีความสามารถอื่นๆ ที่จะจัดรูปแบบของบทเรียนอีกด้วย ผู้เรียนสามารถเปลี่ยน Themes หรือรูปแบบหน้าตา สีตัวหนังสือหลายรูปแบบ รวมถึง  layout  ต่างๆ ของไซต์ได้  ผู้เรียนสามารถติดตั้งภาษาของแต่ละท้องถิ่น เช่น ภาษาไทย และภาษาของประเทศต่างๆ อีกกว่า 40 ภาษาทั่วโลก ผู้เรียนสามารถสร้างและควบคุมหลักสูตรของตัวเองได้อย่างเต็มที่ สามารถเลือกรูปแบบของวิธีการสอน โดยแยกเป็นสัปดาห์ว่าหลักสูตรนี้เรียนกี่สัปดาห์หรือจะป็นแบบหัวข้อแล้วมี การโต้ตอบได้ระหว่างผู้สอนและนักเรียนก็ได้เช่นกัน

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ
ครู-อาจารย์ ที่ต้องการสร้างระบบการเรียนการสอนออนไลน์ให้สถาบันการศึกษาของตนเอง
นักวิจัย หรือนักพัฒนาทางด้านการศึกษาทุกองค์กร
บริษัทเอกชนที่ต้องการนำระบบการเรียนการสอนออนไลน์ไปช่วยเสริมสร้างความรู้ ให้บุคลากร
หน่วยงานของรัฐ องค์กรของรัฐ หน่วยงานราชการ ที่ต้องการนำระบบการเรียนการสอนออนไลน์ไปใช้กับบุคลากร

สิ่งที่จะ ได้รับจากการอบรม
ผู้เรียนสามารถนำระบบจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ไปใช้ได้จริงในสถาบันของตน เอง
ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการเนื้อหาสาระของการเรียนการสอนของตนเองได้เป็น อย่างดี
ผู้เรียนสามารถจัดการระบบห้องเรียน รูปแบบบทเรียน รูปแบบการเรียนการสอน และระบบข้อสอบได้จริง
ผู้เรียนสามารถทำการเปลี่ยน Themes รูปแบบของไซต์ หรือ layout  ของMoodleได้เอง
ผู้เรียนสามารถติดตั้งระบบ Moodle และติดตั้งภาษา รวมถึงการควบคุมหรือเป็นผู้ดูแลระบบ(Admin) เองได้
ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดความรู้ที่เรียนไปให้กับผู้ร่วมสถาบันเดียวกันได้

วิทยากร
ภาณุภณ พสุชัยสกุล
บรรณาธิการนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์

วันเวลา และสถานที่อบรม
วัน : วันที่ 10-11 มีนาคม 2558  จำนวน 2 วัน
เวลา : ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่ : ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ โรงแรมมาย โฮเทล รัชดาภิเษก MRT สถานี ห้วยขวาง

http://www.myhotelratchada.com/
ราคา : 4,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร
(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

 

โครงสร้างหลักสูตร
วันที่ 1
ความหมายของ Cloud
ประโยชน์ของ Open Source Software และ Cloud
แนะนำโปรแกรม Moodle
- ความหมายของ  Moodle
- ข้อดีข้อเสียของ Moodle
- ความสามารถของ Moodle

 

การ ติดตั้ง Moodle บน Cloud
การเข้าสู่ระบบ
i-con ที่อยู่ในช่องรายวิชาและความหมาย
ห้องเรียนของแต่ ละวิชา
ส่วนประกอบของห้องเรียน
ระบบสมาชิก (นักเรียน , ผู้สนใจ , การแบ่งกลุ่ม)
การแก้ไขประวัติส่วนตัว
วันที่ 2
การ จัดการระบบ
- เริ่มการแก้ไข
- การตั้งค่า (บทคัดย่อ, รูปแบบ, จำนวนหัวข้อ, ระบบกลุ่ม, การบังคับใช้กลุ่ม, รายวิชา, จำนวนข่าว, การแสดงคะแนน , รายงานกิจกรรม ฯลฯ)
- การสำรองข้อมูล
- การกู้คืน
- บันทึกการใช้งานเว็บไซต์
- กระดานเสวนา
โครงสร้างหัวข้อ หรือ สัปดาห์
ความหมายของไอคอนต่างๆ
- โครงสร้างรายวิชา
- การเพิ่มกิจกรรม (เนื้อหา , ใบความรู้ , แหล่งข้อมูล)
- การเพิ่มแบบทดสอบ (การสร้างคำถามรูปแบบต่างๆ ปรนัย ถูก/ผิด อัตนัย จับคู่ อธิบาย เติมคำ)
- การนำเข้าคำถามจากไฟล์
- ระบบการบ้าน
การเพิ่มบทเรียน
ระบบการประเมินผล

หมายเหตุ
- ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- บริษัทเอกชนกรุณาหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีสถานศึกษา/ราชการ สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ตามที่นโยบายกำหนด
- ราคาดังกล่าวรวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างช่วงเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว

ผู้เข้าอบรมสามารถนำโน้ตบุ๊คมาอบรมเอง เพื่อความสะดวกในการนำข้อมูลที่ฝึกปฏิบัติจริง กลับไปใช้งานได้ทันทีa

การโอนเงิน โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 2342016565 ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด สาขาอโศกทาวเวอร์ส
จากนั้นส่งใบโอนเงินพร้อมใบสมัคร สแกนส่งมาทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
หรือส่งแฟกซ์มาที่ 0-2453-9628 หรือโทรมาแจ้งที่ คุณจอย 08-7099-0005

การเดินทางมาอบรม ณ ห้องอบรมของนิตยสารฯ โรงแรมมาย โอเทล รัชดาภิเษก

- เดินทางด้วย รถไฟฟ้า MRT ลงสถานี ห้วยขวาง และเดินเข้ามา หรือนั่งรถมอเตอร์ไซต์มาที่โรงแรม

- เดินทางมาโดยรถประจำทาง ดังนี้
* ถนนรัชดาภิเษก ด้านสุทธิสาร สาย 73ก 136 137 157 163 172 179 185 206 514 517 528 529 541
* ถนนรัชดาภิเษก ด้านศูนย์วัฒนธรรมฯ สาย 54 73 73ก 122 136 137 157 163 172 179 185 206 514 517 528 529 541
* ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ด้านตลาดห้วยขวาง สาย 54 73 122 157 163

- เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำรถมาจอดได้ที่โรงแรมค่ะ

 

ลงทะเบียนได้ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 0-2453-9629 , 08-6304-9545

 

Share