การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla

รายละเอียดการอบรมหลักสูตร "การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla"
บรรยายโดย อาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล บรรณาธิการบริหารนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์

 

ภาพรวมของหลักสูตร

Joomla คือ ระบบบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือ CMS(Content Management System)ที่มีลักษณะเป็นเว็บไซต์สำเร็จรูป ให้เราเลือกใช้รูปแบบที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและสามารถปรับแต่งหน้าในเว็บไซต์ได้ สำหรับหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla ตั้งแต่การติดตั้ง การปรับแต่งหน้าเว็บไซต์แบบง่ายที่สามารถทำเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งเครื่องมือตัวช่วยอื่น การเปลี่ยนธีม การตั้งค่าและกำหนดสิทธิ์ในด้านต่างๆ เช่น การเข้าถึงข้อมูล การเป็นสมาชิก เป็นต้น

 

วัน เวลาและสถานที่อบรม

วัน : วันที่                           จำนวน 2 วัน
เวลา : ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
สถานที่ : 
ราคา : 3,500 บาท/ท่าน/หลักสูตร

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

 

หัวข้อในการอบรม

ความ หมายของโอเพนซอร์ส Open Source Software
ประโยชน์ของ Open Source Software

แนะนำโปรแกรม Joomla

- ความสามารถ Joomla

- การติดตั้ง joomla ผ่านเว็บไซต์

- การจำลองเครื่องตัวเองเป็น Server

- ส่วนประกอบของ Joomla ใน Control Panel

- iCon ของ joomlaทำหน้าที่อะไร

- Menu ของ Joomla ทำหน้าที่อะไร

- การจัดการเนื้อหากับ joomla

- แยกประเภทของข้อมูล

- การแบ่งหน้าและแทรก ReadMore

- ตกแต่งหน้าตาของ Joomla

- การใช้เครื่องมือสร้าง Template

- การใช้ เครื่องมือ Template Managment

- การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล

- การกำหนดสิทธิ์ในแต่ละโมดูล

- การสร้างเมนู สำหรับสมาชิกเทานั้น

- Application เพิ่มเติมบน Joomla

- การติดตั้ง เว็บบอร์ด

- การติดตั้ง captcha
- การตั้งหน้า Administrator ให้มีระหัสผ่านสองครั้ง
- การเพิ่ม comment
- การเพิ่ม ความสามารถด้าน Multimedia plugin

- การใช้งาน Wraper

- การกู้รหัสผ่าน Admin

- การ Backup และย้าย web

- การ update Version ใน joomla

 

หมายเหตุ

- หลักสูตร การสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla ราคา 3,500 บาท/ท่าน

- ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

- บริษัทเอกชนกรุณาหัก ณ ที่จ่าย 3% ยอดก่อนแวท ในกรณีสถานศึกษา/ราชการ ที่ต้องหัก ณ ที่จ่าย สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ตามนโยบายที่กำหนด

- ราคาดังกล่าวรวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างช่วงเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว

- ผู้เข้าอบรมสามารถนำโน้ตบุ๊คมาอบรมเอง เพื่อความสะดวกในการนำข้อมูลที่ฝึกปฏิบัติจริง กลับไปใช้งานได้ทันที

 

ลงทะเบียนที่นี่

 

การโอนเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 2342016565 ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด สาขาอโศกทาวเวอร์ส

จากนั้นส่งใบโอนเงินพร้อมใบสมัคร สแกนส่งมาทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือส่งแฟกซ์มาที่ 0-2989-1781 หรือโทรมาแจ้งที่ คุณจอย 08-7099-0005

 

การเดินทางมาอบรม

ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ ซ.สุขุมวิท 109 ลงสถานีรถไฟฟ้า BTS แบริ่ง

- เดินทางมาโดยรถประจำทาง สาย 116, 129, 142, 2, 23, 45, 507, 508, 511, 536, 544
- เดินทางด้วย รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีสุดท้าย แบริ่ง และนั่งรถมอเตอร์ไซต์มาที่คอนโด 15-20 บาท
หรือหากจะเดินออกกำลังกาย สามารถเดินเข้ามาที่ห้องอบรมได้ ประมาณ 800 เมตรค่ะ
- เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำรถมาจอดได้ที่คอนโด โดยทางทีมงาน จะเป็นผู้รับผิดชอบค่

าจอดรถตามชั่วโมงการจอดรถ

 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 0-2453-9629 , 08-6304-9545

Share