สร้างสื่อการเรียนการสอนบน Tablet

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ภาพรวมหลักสูตร

หลักสูตร "สร้างสื่อการเรียนการสอนบน Tablet" จะเป็นการสอนการใช้เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน ด้วยการใช้ Android Studio เป็นหลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้นโดยจะเน้นไปในการ สร้างสื่อการสอนบน Tablet android

เหมาะกับ

 ผู้ที่ไม่เคยเขียน Android มาก่อน

วิทยากร

อาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล

บรรณาธิการบริหาร นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์

 

วัน/เวลา/สถานที่ :

วัน : วันที่ 19-20 เมษายน 2557 จำนวน 2 วัน

เวลา : ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

สถานที่ : ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารซิตี้ลิงก์ ชั้น 10 ซอยเพชรบุรี 35 (ซอยเมโทรเก่า)

ราคา :6,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร

(โปรโมชั่น แจก Tablet ขนาด 8 นิ้ว Wifi กล้องหน้า กล้องหลัง มีพอท HDMI ฟรี!!!)

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมยอดสุทธิ 7,383 บาท)

 

โครงสร้างหลักสูตร

วันที่ 1

การออกแบบสื่อการเรียนการสอนมัลติมีเดีย
การจัดเตรียมฟอร์แมตของไฟล์
รู้จักเครื่องมือต่างๆ ใน Captivate
การสร้าง Template ให้กับชิ้นงาน
การเรียกใช้ Template
การสร้างตัวอักษร
การทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือกราฟิก
การจัดการกับไฟล์ภาพ (ใส่ภาพ)
การจัดการกับไฟล์เสียง (ใส่เสียง)
การตัดต่อภาพ/การตัดต่อเสียงด้วยโปรแกรมโอเพนซอร์ส


วันที่ 2
การใช้เครื่องมือโต้ตอบกับผู้เรียน
การเติมคำ
   - แบบธรรมดา
   - แบบ Drop Down
การชี้ภาพ หรือ การโต้ตอบด้วยเมาส์
การสร้างข้อสอบ

การสร้างแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
การนำเข้าสื่อพรีเซนท์เทชั่น
การทำเมนูให้กับชิ้นงาน
การปรับปรุงและแก้ไขชิ้นงาน

ลองทดสอบสื่อ บน Tablet

 

หมายเหตุ

- ราคาดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ยอดสุทธิ 7,383 บาท

- บริษัทเอกชนกรุณาหัก ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนแวทคือ 6,900 บาท) ในกรณีสถานศึกษา/ราชการ สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ตามที่นโยบายกำหนด

- ราคาดังกล่าวรวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างช่วงเช้า-บ่าย เรียบร้อยแล้ว

ผู้เข้าอบรมสามารถนำโน้ตบุ๊คมาอบรมเอง เพื่อความสะดวกในการนำข้อมูลที่ฝึกปฏิบัติจริง กลับไปใช้งานได้ทันที

 

การโอนเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 2342016565 ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด สาขาอโศกทาวเวอร์ส

จากนั้นส่งใบโอนเงินพร้อมใบสมัคร สแกนส่งมาทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือส่งแฟกซ์มาที่ 0-2453-9628 หรือโทรมาแจ้งที่ คุณจอย 08-7099-0005

 

การเดินทาง

การเดินทางมาอบรม ณ ห้องอบรมของนิตยสารฯ อาคารซิตี้ลิงก์ ซอยเพชรบุรีตัดใหม่ 35

- เดินทางมาโดยรถประจำทาง สาย 38, 140, 23, 58, 11, 60, 62, 76, 99, 113, 536 ฯลฯ

- เดินทางมาจากสนามบินสุวรรณภูมิ ให้ขึ้นรถไฟฟ้า Airport Link จากสนามบินมาลง สถานีราชปรารภ แล้วเดินเข้ามาที่ตึก หรือนั่งรถมอเตอร์ไซต์

- เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำรถมาจอดได้ที่ตึก โดยประทับตราจากตึกจะไม่เสียค่าบริการ

 

ลงทะเบียนอบรมได้ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ 0-2453-9629 , 08-6304-9545 , 08-7099-0005

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn