อบรม “การใช้งาน Open Office.org ในองค์กร” รุ่น 1 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดอบรม “การใช้งาน Open Office.org ในองค์กร” รุ่น 1 ผู้เข้าอบรม 30 คน (6-7 มิ.ย. 54)

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn