อบรม ออกแบบงานกราฟิกด้วย GIMP การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ)

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) จัดอบรมหลักสูตรออกแบบงานกราฟิกด้วย GIMP วันที่ 30-31 มี.ค. 2554

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn