อบรม การสร้างงานกราฟฟิกดีไซน์ด้วย Gimp บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดการอบรมหลักสูตร การสร้างงานกราฟฟิกดีไซน์ด้วย Gimp ผู้เข้าอบรม 25 คน

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn