อบรม OpenOffice.org สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดการอบรมหลักสูตร การใช้งาน OpenOffice.org ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ จำนวน 30 คน

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn