อบรม OpenOffice.org บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) รุ่น 5, รุ่น 6

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดการอบรมหลักสูตร การใช้งาน OpenOffice.org รุ่น 5, รุ่น 6 ผู้เข้าอบรมรุ่นละ 45 คน

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn