หมวด: อบรม

อบรมหลักสูตร "ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล OrangeHRM" 17-18 มีนาคม นี้

นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ เปิดอบรมหลักสูตร "ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล OrangeHRM" ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2555 ณ ห้องอบรมนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารอโศกทาวเวอร์ส ชั้น 4 ตั้งแต่เวลา 9.00 -16.00 น. หลักสูตร OrangeHRM เป็นระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล มีหลักการทำงานผ่านเว็บไซต์ มีฟังก์ชั่นการทำงานในหลายส่วนที่จำเป็น อาทิ การบันทึกเวลาเข้างาน การบันทึกการลางาน ประวัติพนักงาน เป็นต้น โดยหลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อผู้ใช้งานระดับปฏิบัติการขึ้นไปให้มีความรู้ เกิดความเข้าใจในการใช้งานระบบ OrangeHRM ซึ่งผู้เข้าอบรมต้องมีความรู้พื้นฐานด้านระบบบริหารงานทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น โดยหลักสูตรจะเป็นหลักสูตรเชิงปฏิบัติการ มุ่งเน้นให้สามารถเข้าใช้งานระบบได้จริง ท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 08-7099-0005 หรือ อีเมล์มาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลงทะเบียนคลิกที่นี่

Share

หลักสูตร "เขียนโปรแกรมง่ายๆ กับ Python" รุ่น 6 รุ่นสุดท้ายของปีนี้ 18-19 ก.พ. 2555

หลักสูตร "เขียนโปรแกรมง่ายๆ กับ Python" รุ่น 6 รุ่นสุดท้ายของปีนี้ 18-19 ก.พ. 2555
หมวด: อบรม

นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ เปิดอบรมหลักสูตร "การเขียนโปรแกรมมง่ายๆ กับ Python" รุ่น 6 ซึ่งเป็น

...
Share

โอเพนซอร์สทูเดย์เปิดอบรม "การใช้งาน LibreOffice 3.4.5 ในองค์กรอย่างถูกวิธี" 11-12 ก.พ. นี้

หมวด: อบรม

นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ เปิดอบรม"การใช้งาน LibreOffice 3.4.5 ในองค์กรอย่างถูกวิธี" โปรแกรมทดแทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ Microsoft Office เวอร์ชั่นล่าสุดจาก ...

Share

หลักสูตรอบรม "สถิติเพื่องานวิจัยด้วยโปรแกรม R GUI (Rcmdr)" 23-24 ก.พ. 55 นี้

หลักสูตรอบรม "สถิติเพื่องานวิจัยด้วยโปรแกรม R GUI (Rcmdr)" 23-24 ก.พ. 55 นี้
หมวด: อบรม

นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ เปิดอบรมในหลักสูตรอบรม "สถิติเพื่องานวิจัยด้วยโปรแกรม R GUI (Rcmdr)" ระหว่างวันที่ 23-24

...
Share

โอเพนซอร์สทูเดย์ Inhouse/Onsite Training @ภูเก็ต

หมวด: อบรม

โอเพนซอร์สทูเดย์ เปิดการอบรมแบบโอเพนซอร์ส แบบ Inhouse/Onsite Training คือ การไปเทรนนิ่งยังหน่วยงานของลูกค้า โดยองค์กร หน่วยงานของลูกค้า อ่านเพิ่มเติม: โอเพนซอร์สทูเดย์ Inhouse/Onsite Training @ภูเก็ต

Share