มาใช้ LibreOffice ทดแทน Microsoft Office กันเถอะ...

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

LibreOffice ดีอย่างไร...แล้วทำไม เราต้องเปลี่ยนมาใช้ เพื่อทดแทน Microsoft Office ...

ปัจจุบัน ในแต่ละองค์กรมีการซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในประเทศไทยค่ะ ซึ่งต่อไประบบการซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์จะเป็นระบบเช่าซื้อ ซึ่งจะทำให้ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เป็นประจำทุกปีนะ...
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้น ทางเลือกหนึ่งก็คือ การหันมาใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพื่อทดแทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ในองค์กร เพราะนอกจากจะช่วยประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ต้องหมดไปกับค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่มีมูลค่ามหาศาลแล้ว ยังสามารถช่วยลดการละเมิดลิขสิทธิ์ในประเทศไทยได้อีกด้วค่ะ...

ทำไมต้องเปลี่ยนมาใช้ LibreOffice อ่ะ...

1. ในอนาคต การซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์จะเป็นระบบเช่าซื้อ ทำให้ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เป็นประจำทุกปี

2. ช่วยประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ต้องหมดไปกับค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่มี มูลค่ามหาศาล

3. ลดการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในประเทศไทย ช่วยให้ไม่ตกเป็นประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษ

4. ป้องกันการตรวจสอบด้านการใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมายจากหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น

5. ช่วยให้เงินตราไม่ไหลออกจากนอกประเทศ

6. ซอฟต์แวร์มีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา สามารถดาวน์โหลดเวอร์ชั่นใหม่มาใช้งานได้ฟรี เมื่อเทียบกับซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ ถ้ามีเวอร์ชั่นใหม่ออกมา จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอัพเดทหรือต้องจัดซื้อเวอร์ชั่นใหม่

 

LibreOffice คืออะไร อ่ะ...

 

LibreOffice อ่านว่า ลิเบอร์ ออฟฟิศ เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สชุดสำนักงาน (Open Source Software) ที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งทุกครั้งเมื่อมีการปรับปรุงหรืออัพเดทเวอร์ชั่น ก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรีเช่นกัน ซึ่งในชุดLibreOffice นี้ ประกอบไปด้วย


1. LibreOffice Writer ทดแทน MS Word

2. LibreOffice Calc ทดแทน MS Excel

3. LibreOffice Impress ทดแทน MS Power Point

4. LibreOffice Draw ใช้วาดผังไดอะแกรม

5. LibreOffice Math ใช้สร้างสูตรทางคณิตศาสตร์

6. LibreOffice Base โปรแกรมฐานข้อมูล

โดยปกติ จะมีการเปิดสอนวิธีการใช้งาน 3 โปรแกรม ได้แก่ LibreOffice Writer LibreOffice Calc และ LibreOffice Impress อย่างถูกวิธี พร้อมวิธีการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ซึ่ง LibreOffice นี้ สามารถใช้ทดแทน MS Office เกือบ 100%

 

เริ่มยังไงดีอ่ะ...

 

เมื่อในองค์กร เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว ก็มีขั้นตอนในการปรัเปลี่ยนง่ายๆ ดังนี้นะคะ

1. สำรวจในองค์กรว่า มีลายเซ่นถูกต้องลิขสิทธิ์ จำนวน กี่เครื่อง ไม่มี จำนวนกี่เครื่องค่ะ

2. ประชุมกลุ่มย่อย หรือจัดสัมมนา ทำความเข้าใจในการปรับเปลี่ยน ทั้งผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร

3. ทดลองติดตั้งซอฟต์แวร์ LibreOffice ใช้ควบคู่ไปกับ Microsoft Office เพื่อให้ได้รู้จักการการใช้งานที่เหมือนหรือต่างกันค่ะ

4. ผู้บริหาร กำหนดนโยบาย ทดลองปรับเปลี่ยนภายในองค์กร มาใช้ LibreOffice

5. จัดอบรมเพื่อฝึกการใช้งานอย่างถูกวิธีให้กับบุคลากร ยกตัวอย่าง ของ OpenSource2day นะคะ หลักสูตร "การใช้งาน LibreOffice และการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีในองค์กร ทดแทน Microsoft Office"

(รายละเอียดการจัดอบรม ตามโปรโมชั่น อบรม 3 วัน จ่าย 2 วันค่ะ)

6. ประมวลผลการฝึกอบรมของบุคลากร ข้อดี ข้อเสีย ตลอดจน ขั้นตอนการปรับเปลี่ยนอย่างจริงจังค่ะ

 

ทดลองใช้แล้วดีจริงๆ ทำยังไงต่ออ่ะ...

 

1. สำรวจในองค์กรว่า มีบุคลากร จำนวนกี่เครื่อง กี่คน ที่จำเป็นต้องใช้ Microsoft Office ถ้าใครจำเป็นต้องใช้เชื่อมกับระบบอื่นๆ แนะนำให้ซื้อเลยค่ะ

2. ผู้บริหาร กำหนดนโยบาย ปรับเปลี่ยนภายในองค์กร มาใช้ LibreOffice อย่างจริงจัง

3. ดำเนินการถอนการติดตั้ง โปรแกรม Microsoft Office ออกไป และติดตั้ง โปรแกรม LibreOffice ลงไปทดแทนค่ะ

4. บุคลากรใช้งานโปรแกรม LibreOffice อย่างจริงจังและถูกวิธีในองค์กร

5. เตรียมทีมไอที ไว้สำหรับเป็นที่ปรึกษา ในกรณีเมื่อใช้งานแล้วเกิดปัญหานะคะ

 

แต่ถ้าหากใช้บริการอบรมกับทีมงาน OpenSouce2day ยินดีเป็นที่ปรึกษาทางโทรศัพท์ และระบบออนไลน์ทุกช่องทาง ฟรี! เป็นเวลา 1 ปี นับจากวันอบรมค่ะ

 

สอบถามเพิ่มเติมได้นะคะ

นางสาวอรุณรุ่ง พวงระย้า

 

นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์
บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด
โทร. 0-2453-9629, 08-7099-0005 

 

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://www.facebook.com/enjoy.arunrung

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn