บรรยากาศการอบรมหลักสูตร Weka รุ่นที่ 4

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ผ่านพ้นไปอีก 1 รุ่น สำหรับหลักสูตร "ขุดเหมืองข้อมูลด้วย Weka" รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 23-24 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งรุ่นนี้ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากที่สุด ตั้งแต่มีการจัดอบรมมา เพราะมีผู้เข้าอบรมถึง 18 ท่าน มากกว่าที่กำหนดไว้เพียง 16 ท่าน จนต้องเสริมโต๊ะเก้าอี้กันเลยทีเดียว การอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารอโศกทาวเวอร์ ชั้น 4 ในรุ่นนี้จะเป็นรุ่นของคณะครู-อาจารย์ เป็นส่วนใหญ่ เช่น คณะครู-อาจารย์จากม.มหาสารคาม ม.อุบลราชธานี ม.สงขลานครินทร์ ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีหน่วยงานเอกชน นักศึกษาปริญญาโท เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ด้วย โดยมี อาจารย์เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา และอาจารย์สิริวรรณ แต้วิจิตร มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ สำหรับรุ่นที่ 5 จะเปิดอบรมในวันที่ 27-28 มีนาคม 2553 อย่างแน่นอน เพราะตอนนี้ เพิ่งเปิดลงทะเบียนเพียงไม่นาน ก็มีผู้ลงทะเบียนเข้ามาแล้วค่ะ สามารถดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ 

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn