บรรยากาศการอบรม python เบื้องต้น รุ่นที่ 2

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

หลังจากประสบความสำเร็จไปแล้วสำหรับหลักสูตรการอบรม python เบื้องต้น รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2552 ที่ผ่านมา นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ จึงเปิดอบรมในหลักสูตร "การเขียนโปรแกรมง่ายๆ กับไพธอน" รุ่นที่ 2 ในวันที่ 5-6 กันยายน 2552 ณ ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารอโศกทาวเวอร์ ชั้น 4 ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน 4 ท่าน โดยมี อาจารย์พีรัมพร จิรนันทนากร จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ และรุ่นที่ 3 จะเปิดอบรมอีกครั้งในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2552 นี้ ซึ่งตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนมาแล้ว 2 ท่านค่ะ ดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ ภาพกิจกรรม

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn