บรรยากาศการอบรม OpenStat รุ่น2

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

หลังจากประเดิมเปิดอบรมไปแล้วในรุ่นแรก เมื่อวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา คราวนี้ ทางทีมงานได้เปิดอบรมอีกครั้งในรุ่นที่ี 2 เพื่อไม่ให้ผู้ลงทะเบียนรอนาน จึงได้เปิดอบรมหลักสูตร "เปิดโลกสถิติ พิชิตข้อมูลด้วย OpenStat" รุ่นที่ 2 ไปเมื่อวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา โดยอาจารย์อมรเทพ ทองชิว  ณ ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารอโศกทาวเวอร์ส ชั้น 4 ถึงแม้ว่า ในหลักสูตรนี้ จะมีผู้เข้ารับการอบรมเพียง 2 ท่าน แต่การอบรมก็เป็นไปอย่างน่าสนใจ เพราะนอกจากผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ในภาคทฤษฎีแล้ว ยังได้ฝึกการใช้งาน OpenStat ในภาคปฏิบัติอีกด้วย และสำหรับการอบรมในรุ่นที่ 3 นั้น จะเปิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์นะคะ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ ภาพกิจกรรม

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn