อบรม OpenOffice.org สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดอบรมเรื่อง "การใช้งาน OpenOffice.org ในองค์กร" ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ เพื่อนำไปปรับเปลี่ยนใช้ตามนโยบายขององค์กร และใช้ฟอนต์มาตรฐาน 13 ฟอนต์ในการสร้างงาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากฝ่ายงานต่างๆ เข้ารับการอบรมจำนวน 30 ท่าน การอบรมในครั้งนี้ จะมีการติดตามผลของการนำไปใช้งานจริงประมาณ 3 เดือน แล้วมีการรายงานผลต่อผู้บริหาร เพื่อกำหนดแผนการเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมโอเพนออฟฟิศอย่างจริงจังต่อไปในอนาคต ดูภาพบรรยากาศการอบรมเพิ่มเติมที่ภาพกิจกรรม


Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn