โครงการฝึกอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วย e-learning (Moodle)" รุ่น 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดการอบรมให้กับครู-อาจารย์ อาชีวศึกษาทั่วประประเทศ ภายใต้ชื่อ "โครงการฝึกอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยใช้ e-learning (Moodle)"  รุ่นที่ 5  ณ โรงแรม โกลเด้น ดราก้อน จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 31 พฤษถาคม - 4 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา หลังจากประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในรุ่นที่ 1 (วันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2553) รุ่นที่ 2 (วันที่ 5-9 เมษายน 2553) รุ่นที่ 3 (วันที่ 3-7พฤษถาคม 2553) และรุ่นที่ 4 วันที่ 10-14 พฤษถาคม 2553 ที่ผ่านมา โดยมีอาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล ไปเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งอาจารย์ทุกท่านให้ความสนใจสร้างรายวิชาของตนเอง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนจริง ในเทอมหน้าค่ะ สำหรับในรุ่นที่ 6 ที่เป็นรุ่นสุดท้ายนั้น ทางทีมงานจะนำภาพบรรยากาศการอบรมมาฝากกันใหม่นะคะ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ ภาพกิจกรรม

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn