บรรยากาศการอบรม Weka รุ่นที่ 3

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมาก สำหรับการเปิดอบรมในหลักสูตร "ขุดเหมืองข้อมูลด้วย Weka" รุ่นที่ 3 ซึ่งเปิดการอบรมไปเมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2552 ที่ผ่านมา ณ ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารอโศกทาวเวอร์ ชั้น 4 ซึ่งมีผู้เข้าอบรมถึง 14 ท่าน มากที่สุดที่เปิดอบรมมา มีทั้งคณะครู-อาจารย์ นักศึกษาปริญญาโท หน่วยงานเอกชนมาเข้ารับการอบรมในครั้งนี้ โดยมี อาจารย์เอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา และอาจารย์สิริวรรณ แต้วิจิตร มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ สำหรับรุ่นที่ 4 จะเปิดอบรมในวันที่ 23-24 มกราคม 2553 อย่างแน่นอน เพราะตอนนี้มีผู้ลงทะเบียนมาเกินจำนวน 4 ท่านเรียบร้อยแล้ว สามารถดูภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ ภาพกิจกรรม

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn