BSA เผยผลสำรวจ ชี้ภัยคุกคามระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้คนไม่เลือกใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา BSA เผยผลสำรวจ พันธมิตรซอฟต์แวร์ที่เปิดเผย ระบุว่าอัตราการติดตั้งซอฟต์แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือไลเซ้นต์เพื่อใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในประเทศไทย ลดลง 1 จุด อยู่ที่ร้อยละ 71

“การใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือไลเซ้นต์ คือ ปัญหาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลภายในองค์กร ผลสำรวจครั้งนี้แสดงให้เห็นความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงการกำกับดูแลดังกล่าว” วิคตอเรีย เอสไพเนล ประธานและเจ้าหน้าที่ผู้บริหารระดับสูงของบีเอสเอ

พันธมิตรซอฟต์แวร์ กล่าว “องค์กรธุรกิจไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดก็ตาม สามารถดำเนินตามขั้นตอนพื้นฐาน เพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรของตนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วน เช่น การจัดทำนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์โดยมีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือไลเซ้นต์ การจัดทำบัญชีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือไลเซ้นต์ และหมั่นตรวจสอบความถูกต้อง นอกจากนี้ องค์กรธุรกิจควรพิจารณาให้มีการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่นานาชาติให้การยอมรับ การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ให้ประโยชน์มากมาย จากการควบคุมการใช้ซอฟต์แวร์ เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่ามีซอฟต์แวร์ตัวใดบ้างที่ติดตั้งเพื่อใช้งานในเครือข่าย ช่วยองค์กรธุรกิจหลีกเลี่ยงภัยคุกคามต่อระบบความปลอดภัยและระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ และทำให้แน่ใจว่าองค์กรธุรกิจมีจำนวนไลเซ้นต์ที่ถูกต้องเพียงพอสำหรับผู้ใช้งาน”

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ดาวน์โหลดได้ที่นี่


http://globalstudy.bsa.org/2013/downloads/studies/2013GlobalSurvey_Study_en.pdf


ผลสำรวจการใช้ซอฟต์แวร์ทั่วโลก (Global Software Survey) จัดทำขึ้นปีเว้นปีโดยไอดีซี (IDC) ในปีนี้ไอดีซี (IDC) ได้สำรวจผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ใน 34 ประเทศ ครอบคลุมทั้งผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่เป็นรายบุคคล และองค์กรธุรกิจเกือบ 22,000 ราย และที่เป็นผู้จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอีกกว่า 2,000 ราย ข้อมูลที่ค้นพบมีดังนี้
· มูลค่าเชิงพาณิชย์ของซอฟต์แวร์ที่ถูกใช้โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือไลเซ้นต์ในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 28,500 ล้านบาท
· เหตุผลหลักที่ทำให้ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วโลกไม่เลือกใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือไลเซ้นต์ คือ ต้องการหลีกเลี่ยงภัยคุกคามต่อระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ที่มีสาเหตุจากมัลแวร์ นอกจากนี้ ร้อยละ 64 ระบุ ความกังวลข้อแรกคือการจู่โจมเข้ามายังระบบคอมพิวเตอร์โดยแฮกเกอร์ ส่วนอีกร้อยละ 59 กังวลเรื่องการสูญหายของข้อมูล
· ผู้จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั่วโลก แสดงความวิตกกังวลว่าซอฟต์แวร์ที่ไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือไลเซ้นต์อาจมีอันตราย อย่างไรก็ตาม น้อยกว่าครึ่งที่มั่นใจว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่ในองค์กรของพวกเขามีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือไลเซ้นต์อย่างถูกต้อง
· เพียงร้อยละ 32 ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทยเท่านั้น ที่มีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน เรื่องต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือไลเซ้นต์อย่างถูกต้องเท่านั้น

ผลสำรวจของบีเอสเอ พันธมิตรซอฟต์แวร์ที่เปิดเผยในวันนี้ ระบุว่าอัตราการติดตั้งซอฟต์แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือไลเซ้นต์เพื่อใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในประเทศไทย ลดลง 1 จุด อยู่ที่ร้อยละ 71

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn