บทความใหม่

กิจกรรมที่กำลังมาถึง

พบช่องโหว่ใน Apache HTTP Server !!

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

นักโปรแกรมเมอร์ได้พบและแก้ไขปัญหา เซิร์ฟเวอร์ Apache HTTP โดยได้ทำการอัพเดต Apache HTTP Server (httpd) โดยรุ่นก่อนหน้านี้คือรุ่น 2.2.18 ซึ่งทำการปิดระบบทำให้ไม่สามารถให้บริการ DoS ซึ่งมีช่องโหว่อยู่หลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับนักพัฒนา ซึ่งตอนนี้ได้ออกแบบรุ่นใหม่คือ รุ่น 2.2.19 เพื่อแก้ไขปัญหานี้โดยเฉพาะ ซึ่งปัญหาก่อนหน้านี้มันต้องใช้ mod_autoindex ถึงจะเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ได้

 

ที่มา : www.h-online.com

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn