BSA เผยผลสำรวจ ชี้ภัยคุกคามระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้คนไม่เลือกใช้ซอฟต์แวร์ผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา BSA เผยผลสำรวจ พันธมิตรซอฟต์แวร์ที่เปิดเผย ระบุว่าอัตราการติดตั้งซอฟต์แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือไลเซ้นต์เพื่อใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในประเทศไทย ลดลง 1 จุด อยู่ที่ร้อยละ 71

“การใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่มีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือไลเซ้นต์ คือ ปัญหาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลภายในองค์กร ผลสำรวจครั้งนี้แสดงให้เห็นความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงการกำกับดูแลดังกล่าว” วิคตอเรีย เอสไพเนล ประธานและเจ้าหน้าที่ผู้บริหารระดับสูงของบีเอสเอ

พันธมิตรซอฟต์แวร์ กล่าว “องค์กรธุรกิจไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดก็ตาม สามารถดำเนินตามขั้นตอนพื้นฐาน เพื่อให้แน่ใจว่าองค์กรของตนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครบถ้วน เช่น การจัดทำนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์โดยมีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือไลเซ้นต์ การจัดทำบัญชีสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์หรือไลเซ้นต์ และหมั่นตรวจสอบความถูกต้อง นอกจากนี้ องค์กรธุรกิจควรพิจารณาให้มีการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางที่นานาชาติให้การยอมรับ การบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ให้ประโยชน์มากมาย จากการควบคุมการใช้ซอฟต์แวร์ เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนว่ามีซอฟต์แวร์ตัวใดบ้างที่ติดตั้งเพื่อใช้งานในเครือข่าย ช่วยองค์กรธุรกิจหลีกเลี่ยงภัยคุกคามต่อระบบความปลอดภัยและระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ และทำให้แน่ใจว่าองค์กรธุรกิจมีจำนวนไลเซ้นต์ที่ถูกต้องเพียงพอสำหรับผู้ใช้งาน”

Share
Share
Share

อัยการสหรัฐฯ ประกาศดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับผู้ผลิตต่างชาติที่ใช้ซอฟต์แวร์เถื่อน

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา สองอัยการรัฐดำเนินคดีกับผู้ผลิตจีนรายใหญ่ที่ใช้ซอฟต์แวร์เถื่อน หรือซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์สร้างความได้เปรียบทางการค้าเหนือคู่แข่งรายอื่นๆ

...
อ่านเพิ่มเติม: อัยการสหรัฐฯ ประกาศดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดกับผู้ผลิตต่างชาติที่ใช้ซอฟต์แวร์เถื่อน
Share
Share