รับ SMS ฟรี! แจ้งเตือนภัยน้ำท่วม

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

 

ในช่วงที่เกิดเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมนี้ เราต้องคอยระวังภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีทางเลือกในการช่วยระวังภัยน้ำท่วมมากขึ้น คือการแจ้งเตือนทางระบบ sms ซึ่งระบบจะแจ้งเตือนระดับน้ำในเขตกรุงเทพมหานครฯ หากมีระดับน้ำขึ้นถึงจุดอันตราย ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน sms ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สนใจสามารถสมัคร sms แจ้งเตือนได้ที่ http://www.infoaid.org/alert

ทำตามขั้นตอนดังนี้

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn