รวมเว็บไซต์ ตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วม

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

เนื่องจากสถาณการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ ทำให้ไม่สามารถนิ่งนอนใจกับสภาพน้ำได้ หลังจากคันกั้นน้ำได้พังและทะลักเข้าท่วมในหลายพื้นที่เพิ่มขึ้นในจังหวัด ปทุมธานี นนทบุรี และอุกภัยน้ำท่วมนี้ยังจะมาถึงกรุงเทพมหานคร เมืองหลวงที่เป็นฐานเศรษฐกิจต่าง ๆ ของประเทศอีกด้วย เมื่อเกิดปัญหาเช่นนี้ ทำให้พบว่าคนไทยมีการอัพเดทข่าวสารเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการนำเสนอของสื่อก็ไม่อาจรายงานได้ทั่วทุกจุด ทุกคนจึงต้องเตรียมรับมือกับมวลน้ำที่อาจท่วมที่พักอาศัย โดยสามารถตรวจสอบระดับน้ำ ในสถานที่ต่างๆ รวมถึงระดับน้ำฝน ได้จากเว็บไซต์เหล่านี้

 

ตรวจสอบน้ำท่วมบนถนนในกรุงเทพฯ http://dds.bangkok.go.th/Floodmon/

ตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมทั่วประเทศ http://flood.gistda.or.th/

สรุปสถานการณ์สาธารณภัยประจำวัน http://www.nirapai.com/1784thai/index.php?option=com_content&task=category%C2%A7ionid=6&id=20&Itemid=45

ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม  http://www.floodthailand.net/

ศูนย์ข้อมูลเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบอุกภัย http://www.thaiflood.com/

รายงานสภาพจราจรผ่านอินเทอร์เน็ต http://traffic.thai.net/camera/

รายงานสภาพจราจรกรุงเทพ และประเทศไทย http://traffic.longdo.com/

รายงานสภาพจราจรด้วยกล้องวงจรปิด http://hermes.traffy.in.th/i/

กรมทางหลวงชนบท http://fms2.drr.go.th/

ตรวจสอบน้ำท่วมบนทางหลวง http://maintenance.doh.go.th/test.html

 

 

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn