ภาพบรรยากาศงานสัมมนา "ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ CIO ภาครัฐ"

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

เมื่อวันที่ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 มีการจัดงานสัมมนาในหัวข้อ "ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ CIO ภาครัฐ" ภายใต้โครงการ สัมมนาส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับโอเพนซอร์สและฟรีเซอร์วิส ณ ห้องอัญมนี ชั้น 12 โรงแรมบางกอกเซนเตอร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. โดยมีท่านรองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางทรงพร โกมลสุรเดช มาเป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมบรรยายใหัวข้อ นโยบาย ICT ภาครัฐกับการนำประเทศไทยเข้าสู่ AEC" นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ "Cloud Computing กับความพร้อมภาครัฐพาประเทศไทยเข้าสู่ AEC" โดย ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ หัวข้อ "ความรู้ด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ของหน่วยงานภาครัฐ" โดย คุณวารุณี รัชตพัฒนากุล BSA หัวข้อ "ภาครัฐกับการเตรียมพร้อมป้องกันภัยคุกคามออนไลน์ในยุค S-M-C-I (Social, Mobile, Cloud and Information) และ การรับมือกับกระแส BYOC/BYOD (Bring Your Own Device Cloud/Bring Your Own Device)" โดยอ.ปริญญา หอมเอนก และปิดท้ายด้วยการเสวนาภายใต้หัวข้อ ก"ารพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและฟรีเซอร์วิส เพื่อเพิ่มศักยภาพให้องค์กร" ซึ่งผู้ร่วมเสวนา คือ บริษัทเอกชน ที่นำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและฟรีเซอร์วิสไปพัฒนาต่อยอดให้บริการ ทำให้งานสัมมนาในครั้งนี้ มี CIO มาร่วมงานมากกว่า 200 ท่าน ภาพบรรยายกาศเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/sipaopensourceseminar

 

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn