บรรยากาศสัมมนา "โอเพนซอร์สและฟรีเซอร์ส" ครั้งที่ 5 จ.สงขลา 28 สิงหาคม 2557

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

จัดงานสัมมนาเสร็จสิ้นไปแล้วอีก 1 จังหวัด สำหรับการจัดงานสัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นครั้งที่ 5 แล้ว ภายใต้โครงการ "ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับโอเพนซอร์สและฟรีเซอร์วิส เพื่อการนำไปใช้ในหน่วยงาน " ที่จัดโดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวน 6 ครั้ง 6 จังหวัด ทุกภาค ทั่วประเทศ ซึ่งยังคงเหลืออีก 1 จังหวัดเท่านั้น คือ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดงานสัมมนาที่ผ่านมานั้น ไม่ว่าจะเป็น จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7 กรกฎามคม 2557 จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 และจังหวัดนนทบุรี 15 สิงหคม 2557  ก็มีผู้ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นการสัญจรจัดงานสัมมนาดีๆ ที่ต่างจังหวัด สำหรับจังหวัดสงขลานั้น จัดสัมมนาไปเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องเกษมสันต์ โรงแรมโกลเด้น คราวน์ พลาซ่า หาดใหญ่ สงขลา ซึ่งในครั้งสุดท้ายจะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 18 กันยายน 2557 แล้วจะนำภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะ

 

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn