ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

microbit ทำเป็น game pad ควบคุม robot car

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn