“มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11” (OSSFEST 2012)

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ขอเชิญ ทุกท่านร่วมงาน “มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 หรือ Open Source Software Festival ระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2555 ณ สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่เวลา 9.30-16.30 น. ซึ่งภายในงานทุกท่านจะได้ พบกับการบรรยายในหัวข้อ SME, Enterprise, Mobile & Social และ Cloud & Infrastucture รวม 4 Track ด้วยกัน นอกจากนี้ ยังมีส่วนของห้อง Workshop อีก 2 ห้อง ที่จะมีการสอนเกี่ยวกับ การใช้งานโอเพนซอร์สโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในซอฟต์แวร์นั้นๆ และการออกบูธประชาสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ ที่จะมาคอยให้ คำปรึกษา นำเสนอบริการให้กับผู้สนใจ การจัดงานในครั้งนี้ เน้นการนำเทคโนโลยีโอเพนซอร์สจับ คู่กับธุรกิจของแต่ละองค์กร เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันทาง ธุรกิจให้เกิดขึ้นต่อไป

ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว สามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www. ossfestival.in.th หรือโทร. 038-103193 หรืออีเมล์ info@tosf. org

 

ดาวน์โหลดโบรชัวร์ขนาดจริง คลิกที่นี่

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn