กิจกรรม Disc 2 Disc แผ่นเปล่าแลกแผ่นโอเพนซอร์ส

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

ด้วยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้หยุดการสนับสนุนปั๊มแผ่น DVD ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ทำให้ท่านที่ขอแผ่น DVD ไม่ว่าจะเป็น Suriyan, Chantra จะได้แผ่น DVD-R ไม่มีปกกลับไปแทน ทางทีมงาน thaiopensource.org จึงมีมติ ให้จัดกิจกรรม Disc 2 Disc โดยการแลกแผ่น DVD เปล่า 1 แผ่น กับแผ่น DVD ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส 1 แผ่น ซึ่งแผ่น DVD เปล่าที่ท่านส่งมาจะใช้เขียนแผ่น DVD ส่งให้ท่านอื่นๆ ต่อไป สำหรับแผ่นโปรแกรมโอเพนซอร์สที่ให้บริการมีดังนี้

  1. Ubuntu
  2. Suriyan
  3. Chantra

**วิธีการขอแผ่นให้ท่านส่งแผ่น DVD เปล่าตามจำนวนแผ่นที่ท่านต้องการ พร้อมซองเปล่าติดแสตมป์ 9 บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง วงเล็บมุมซองว่า "Disc2Disc ขอแผ่น ..." ส่งมาที่

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี (โอเพนซอร์ส)
สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
1 0 2 1 0

ที่มา : http://thaiopensource.org

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn