UNICEF ปลดล็อกศักยภาพความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของโลกด้วยเทคโนโลยีโอเพ่นซอร์ส”

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

บทความโดย ไมค์ วอล์คเกอร์ ผู้อำนวยการ Open Innovation Labs เร้ดแฮท

UNICEF เป็นองค์กรที่เสมือนเป็นตัวแทนของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองความคิด โดยทั่วไปคนส่วนมากจะรู้จักกันว่าเป็นองค์กรหนึ่งของสหประชาชาติที่ทำงานด้านสิทธิเด็กและเยาวชน แต่สิ่งที่สร้างความแปลกใจให้กับทีมงานของเร้ดแฮทคือ เมื่อปลายปี 2560 ไมค์ วอล์คเกอร์ ซึ่งเป็นผู้อำนวยการ Open Innovation Labs ของเร้ดแฮท ได้เข้าร่วมงาน Red Hat Forum ที่นิวยอร์ก ซึ่งเป็นงานที่สำหรับลูกค้า พันธมิตร และชุมชน ในการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันสิ่งต่างๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่ รวมถึงการหาแนวทางใหม่ๆ เพื่อต่อยอดให้ใช้ประโยชน์จากโซลูชั่นของเร้ดแฮทให้ได้สูงสุด และได้มีโอกาสพูดคุยกับ อเล็กซานดรา มาชาโด หนึ่งในผู้จัดการฝ่ายให้คำแนะนำของเร้ดแฮท ซึ่งได้เล่าถึงการทำงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการด้านนวัตกรรมทางสังคม รวมถึงการประชุมล่าสุดกับ UNICEF Innovation ซึ่งเป็นงานสร้างสรรค์ที่น่าทึ่งของ UNICEF

UNICEF Innovation เป็นโครงการด้านนวัตกรรมทางสังคมที่มุ่งใช้โซลูชั่นจากเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วยเหลือเด็ก โดยเฉพาะในประเทศที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน UNICEF Innovation ให้ความสำคัญกับการนำ โอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ มาใช้เป็นพื้นฐานการทำงาน เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้ทุกหนแห่ง ด้วยต้นทุนที่ต่ำ ทั้งยังเชื่อว่าการทำงานร่วมกันได้อย่างสะดวกและเป็นอิสระ จะสามารถแก้ไขความท้าทายต่างๆ ได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งเป็นความเชื่อเดียวกับเร้ดแฮท และนั่นคือวิถีการทำงานและความสามารถของโอเพ่นซอร์ส

รูปแบบการทำงานในวิถีโอเพ่นซอร์ส อยู่บนหลักการต่างๆ เช่น ความโปร่งใส ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วม จึงทำให้สามารถรวบรวมพลังบุคลากรในชุมชนที่มีความสามารถ และทำงานร่วมกันเพื่อนำเสนอความคิดที่หลากหลายมากขึ้นและรวดเร็วมากขึ้น

UNICEF Innovation ได้สร้าง Magicbox ให้เป็นศูนย์รวมที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาร่วมแบ่งปันข้อมูลทุกขนาดและทุกรูปแบบเพื่อสร้าง sandbox หรือพื้นที่ที่เต็มไปด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และการทำงานร่วมกันจากทั่วโลก สำหรับใช้ในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่เป็นนวัตกรรม โดยอาศัยความคิดและการออกแบบที่รวดเร็ว ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัว เพื่อทดสอบความคิดและการสร้างสรรค์แอปพลิเคชั่นใหม่ๆ ที่จะใช้แก้ไขความท้าทายด้านมนุษยธรรมที่เร่งด่วนให้กับเด็กๆ

Source: http://unicefstories.org/magicbox/

เร้ดแฮทมองเห็นความท้าทายที่ Magicbox ต้องเผชิญ และโอกาสที่ Magicbox จะได้รับจากเทคโนโลยีโอเพ่นซอร์ส เร้ดแฮทสามารถช่วยทำให้ข้อมูลที่มีอยู่มีคุณภาพในการใช้งานมากขึ้น สร้างสรรค์การออกแบบที่คำนึงถึงมนุษย์ และช่วยให้เกิดการใช้งานแบบอัตโนมัติ ผ่าน Open Innovation Labs ของเร้ดแฮท

ปลายปี พ.ศ. 2560 นวัตกรรมของ UNICEF ได้รับการพัฒนาผ่านกระบวนการทำงานร่วมกันใน Open Innovation Labs ที่มุ่งสร้างสรรค์แพลตฟอร์มโอเพ่นซอร์สที่สามารถนำไปใช้งานซ้ำได้ เพื่อนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ให้เป็นประโยชน์ทางสังคม กระบวนการทำงานร่วมกันใน Open Innovation Labs นี้ ก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนา Magicbox เกิดการสร้างสรรค์โครงการ School Mapping project

ทีมงานได้ทำงานร่วมกันเพื่อให้นักวิทยาศาสตร์ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถตรวจสอบและสำรวจชุดข้อมูล เพื่อนำข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการช่วยเหลือเด็กๆ ในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ด้วยการใช้เทคโนโลยีโอเพ่นซอร์สต่างๆ ของเร้ดแฮท ได้แก่ Red Hat OpenShift Container และ Red Hat Ansible Automation โครงการ The School Mapping นำภาพถ่ายความละเอียดสูงจากดาวเทียม และเทคนิคการเรียนรู้แบบเจาะลึก มาใช้ในการสร้างแผนที่ของโรงเรียนทุกแห่งทั่วโลก ข้อมูลที่สร้างขึ้นนี้จะสามารถช่วยระบุความแตกต่างด้านความต้องการ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการสนับสนุนความร่วมมือกัน และสามารถเอื้อให้รัฐบาลเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการศึกษาได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ฐานข้อมูลดังกล่าวยังสามารถช่วยให้ UNICEF ประเมินอัตราความเสี่ยง พัฒนาการตอบสนองต่อกรณีฉุกเฉินได้ดีขึ้น และเพิ่มความยืดหยุ่นต่อการจัดการกับภาวะวิกฤติและภัยธรรมชาติได้อีกด้วย

เร้ดแฮทมุ่งมั่นเป็นโซลูชั่นระดับแนวหน้าที่ใช้แก้ความท้าทายสำคัญๆ และมีผลกระทบในวงกว้าง รับฟังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่วมมือของเร้ดแฮท และ UNICEF ในการรับมือต่อความท้าทายเหล่านี้ รวมถึงแนวทางที่ทีมงานขนาดเล็กแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทใช้ทำงาน จนสามารถผลิตโซลูชั่นที่เป็นการ ปลดล็อกศักยภาพและสร้างผลลัพธ์ระดับโลกด้วยโอเพ่นซอร์สได้จากวิดีโอชุดนี้

Share this post

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn