CLAROLINE

CLAROLINE เป็นเว็บเบสหรือที่เรียกอีกอย่างว่าเป็นระบบบริหารจัดการหลักสูตรผ่านเว็บไซต์อย่าง IE,

...
Share

Focus/SIS

Focus/SIS เป็นอีกโปรแกรมที่ใช้บริหารจัดการข้อมูลนักศึกษา/นักเรียน ของสถานศึกษาแห่งนั้น

...
Share

Atutor

Atutor เป็นโอเพ่นซอร์สเว็บเบส Learning Content Management System หรือ Lcms ข้อดีของ Atutor ก็คือ

...
Share

CamStudio

CamStudio เป็นโปรแกรมจับภาพหน้าจอบันทึกเหตุการณ์ที่หน้าจอ (Desktop Screen Capture) และได้ output

...
Share

ClaSS

Class เป็นระบบชั้นเรียนที่เรียกว่ามีระบบติดตามชั้นเรียนค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบ มีรายงานข้อมูลบริหารจัดการชั้นเรียน เช่น

...
Share