CLAROLINE

CLAROLINE เป็นเว็บเบสหรือที่เรียกอีกอย่างว่าเป็นระบบบริหารจัดการหลักสูตรผ่านเว็บไซต์อย่าง IE, Netscape, Fire Fox, เป็น LMS ที่ได้รับความนิยมสูง เช่น กันสามารถเผยแพร่เอกสาร PDF, HTML, Office, Video สร้างและบริหารจัดการกลุ่มผู้เข้าเรียน นักเรียนมีระบบส่งการบ้านและสามารถสร้างห้องสนทนาเฉพาะวิชาได้ ทั้งที่เปิดเผยเฉพาะนักเรียนหรือบุคคลทั่วไปก็ได้เช่นกัน และยังมีการเก็บคะแนนสอบต่างๆ รวมถึงสถิติในการเรียน รวมทั้งระบบส่งเกสารให้ครูผู้สอนอีกด้วย หากผู้อ่านสนใจก็สามารถหาโปรแกรมนี้ได้จาก http://www.claroline.net/

Share

Focus/SIS

Focus/SIS เป็นอีกโปรแกรมที่ใช้บริหารจัดการข้อมูลนักศึกษา/นักเรียน ของสถานศึกษาแห่งนั้น

...
Share

CamStudio

CamStudio เป็นโปรแกรมจับภาพหน้าจอบันทึกเหตุการณ์ที่หน้าจอ (Desktop Screen Capture) และได้ output

...
Share

Atutor

Atutor เป็นโอเพ่นซอร์สเว็บเบส Learning Content Management System หรือ Lcms ข้อดีของ Atutor ก็คือ

...
Share

ClaSS

Class เป็นระบบชั้นเรียนที่เรียกว่ามีระบบติดตามชั้นเรียนค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบ มีรายงานข้อมูลบริหารจัดการชั้นเรียน เช่น

...
Share