Arduino คืออะไร
หมวด: Arduino

Arduino คืออะไร

Arduino เป็นไมโครคอนโทรนเลอร์ (Microcontroller)ในรูปแบบโอเพนซอร์สกำเนิดในประเทศอิตาลี เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน เริ่มขึ้นเมื่อปี 2005 เพื่อใช้ในการเรียน Interraction Design Institute ที่ Ivrea ,Italy โดยขณะนั้นตั้งใจว่านักเรียนมีงบไม่เกิน 100$ ก็สามารถเรียนรู้ได้แล้ว ปัจจุบัน Arduino มีราคาถูกมากและออกมาหลายรุ่นซึ่งแต่ละรุ่นนั้นก็เหมาะกับงานที่แตกต่างกัน เช่น Arduino UNO ราคาเริ่มต้นที่ 21.55$ ซึ่งสำหรับผู้เริ่มต้นเรียนรู้ Arduino จะเหมาะมากเพราะเราไม่ต้องเรียนรู้การใช้งานระบบปฏิบัติการเลย ผู้อ่านสามารถเขียนโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ไม่ว่าจะเป็น Linux , OSx หรือ MS Windows และภาษาที่ใช้ก็คือภาษา C ง่ายต่อการเรียนรู้ เมื่อเขียนเสร้จแล้วก็ upload ผ่าน com port หรือ USB Port ของคอมพิวเตอร์ได้ทันที ในตอนนี้เรามาทำความรู้จัก Arduino กันก่อนครับ

 

 

Share