อบรม "สร้าง e-book เพื่อใช้ในการเรียนการสอน" 10-11 กุมภาพันธ์ 2558

เมื่อวันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา ทางทีมงานนิตยสารโอเพนซรอ์สทูเดย์ ได้มีโอกาสไปดำเนินการจัดอบรมในหลักสูตร "การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book เพื่อใช้ในการเรียนการสอน" ณ วิทยาลัยฯ แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งทางคณะครู-อาจารย์ ได้เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 ท่าน พร้อมกับได้นำคู่มือที่ใช้ในการเรียนการสอน หนังสือ หรือเอกสารประกอบการเรียนต่างๆ มาสร้างตัวอย่าง e-book ไปพร้อมๆ กัน กับวิทยากรคุณภาพ อาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล บรรณาธิการบริหารนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ ซึ่งในช่วงสุดท้ายของการอบรมนั้น ทางอาจารย์ได้แนะนำวิธีการสร้างรายได้จากการนำ e-book ขึ้นไปขายกับเว็บไซต์ผู้ให้บริการบนระบบคลาวน์อีกด้วย ทำให้หลักสูตรนี้ เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งและถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากทีเดียว

 

หากองค์กรใด สถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สนใจจัดอบรมในหลักสูตรดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 0-2453-9629, 08-7099-0005 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn