ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
บรรยายพิเศษ "ใช้ IT อย่างไร ให้ถูกใจ ถูกกฎหมาย ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์" เขียนโดย atita 1656
เนคเทคจัดสัมมนา OpenOffice Day 2011 แถลงความก้าวหน้าของไทยในการพัฒนาโอเพนซอร์ส 2875
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบงานสัมมนา Syslog ได้แล้ว เขียนโดย Administrator 1951
สัมมนาเรื่อง “การผลิตบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดอุตสาหกรรม” เขียนโดย Administrator 2053
สัมมนา "เปิดโลก Open Source เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ ลดความเสี่ยงละเมิดลิขสิทธิ์" เขียนโดย Administrator 1925
สัมมนาเรื่อง ''เปิดโลกการขายยุคใหม่ด้วย Open Source'' เขียนโดย Administrator 1630
การประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2551 เขียนโดย Administrator 1437
การสัมมนาเรื่อง"เพิ่มศักยภาพองค์กรด้วย OPEN SOURCE" เขียนโดย Administrator 1616
งานสัมมนา ''มาใช้ Open Source กันเถอะ'' เขียนโดย Administrator 1805

หมวดหมู่รอง