อบรมการสร้าง Animation ด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
Category: อบรม

อบรมการสร้าง Animation ด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส

ได้ฤกษ์เข้าค่ายอบรมกันแล้ว สำหรับโครงการ "ไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์ 2011"  โดย อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. (Thailand Animation Contest 2011 by Ayudhya Allianz C.P.) กับการสร้าง Animation ด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ได้แก่ โปรแกรมสร้างภาพกราฟิกด้วย GIMP โปรแกรมสร้าง 2 D animation ด้วย Pencil โปรแกรมสร้างและตัดต่อเสียงด้วย LMMS ณ บ้านวิทยาศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย รังสิต กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 12-16 สิงหาคม 2554 รวม 5 วัน 4 คืน โดยมีน้องๆ ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ที่ผ่านการคัดเลือกจาก Story Broad มาแล้ว จำนวน 50 ทีม 150 คน ท่านใดที่สนใจรายละเอียดโครงการ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ได้ที่ http://www.aacp.co.th/thailandanimation

 

Share

โอเพนซอร์สทูเดย์ เปิดอบรมหลักสูตรโอเพนซอร์ส Open Source Training ประจำเดือน ส.ค.-ก.ย.

โอเพนซอร์สทูเดย์ เปิดอบรมหลักสูตรโอเพนซอร์ส Open Source Training ประจำเดือน ส.ค.-ก.ย.
Category: อบรม

นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ เปิดอบรมหลักสูตรโอเพนซอร์ส ประจำเดือน ส.ค.-ก.ย. ณ ห้องอบรมของนิตยสาร อาคารอโศกทาวเวอร์ส

...
Read more: โอเพนซอร์สทูเดย์ เปิดอบรมหลักสูตรโอเพนซอร์ส Open Source Training ประจำเดือน ส.ค.-ก.ย.
Share
Share