วิธีนำเข้าข้อมูลลูกค้ามาใช้กับVtiger CRM ด้วยไฟล์ CSV
Category: vtiger

วิธีนำเข้าข้อมูลลูกค้ามาใช้กับVtiger CRM ด้วยไฟล์ CSV

การใช้งาน Vtiger CRM อีกงานที่ต้องทำก็คือการเพิ่มชื่อลูกค้าลงในฐานข้อมูลของ Vtiger แต่การนำเข้าข้อมูลจำนวนมากๆนั้นจะทำได้อย่างไร การนำเข้าข้อมูล contacts เหมาะกับการย้ายฐานข้อมุลมาเข้าระบบ CRM ของVtiger โดยให้ใช้เครื่องมือนำเข้าของ เมนู Contact แต่ก่อนอื่นต้องทำการเตรียมข้อมูลด้วย Libreoffice Calc ก่อน โดยมีคอลัมป์ดังนี้ 

Salutation,First Name,Contact Id,Last Name,Office Phone,Organization Name,Mobile เริ่มต้นโดย

1. ทำการเตรียมข้อมูล contacts ด้วยโปรแกรม LibreOffice

Share