กลับมาให้ safari เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเปิดเว็บใน MacOSX
Category: Apple

กลับมาให้ safari เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับเปิดเว็บใน MacOSX

เมื่อ ผู้ใช้ Mac เผลอไปยอมรับให้ fireFox เป็น Defualt Browser ทุกครั้งที่เปิดเว็บใหม่ก็จะไปเรียก FireFox สำหรับใครที่อยากเปลี่ยนกลับมาให้ safari กลับมาเป็น Default web browser นั้นจะทำอย่างไร เริ่ม

1. ทำการเรียก Safari ขึ้นมาก่อน แล้วไปที่ เมนู Safari > Preferences

Share