สัมมนา

ภาพบรรยากาศงานสัมมนา "ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ CIO ภาครัฐ"

เมื่อวันที่ วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 มีการจัดงานสัมมนาในหัวข้อ "ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ CIO ภาครัฐ" ภายใต้โครงการ สัมมนาส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับโอเพนซอร์สและฟรีเซอร์วิส ณ ห้องอัญมนี ชั้น 12 โรงแรมบางกอกเซนเตอร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. โดยมีท่านรองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางทรงพร โกมลสุรเดช มาเป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมบรรยายใหัวข้อ นโยบาย ICT ภาครัฐกับการนำประเทศไทยเข้าสู่ AEC" นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ "Cloud Computing กับความพร้อมภาครัฐพาประเทศไทยเข้าสู่ AEC" โดย ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ หัวข้อ "ความรู้ด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ของหน่วยงานภาครัฐ" โดย คุณวารุณี รัชตพัฒนากุล BSA หัวข้อ "ภาครัฐกับการเตรียมพร้อมป้องกันภัยคุกคามออนไลน์ในยุค S-M-C-I (Social, Mobile, Cloud and Information) และ การรับมือกับกระแส BYOC/BYOD (Bring Your Own Device Cloud/Bring Your Own Device)" โดยอ.ปริญญา หอมเอนก และปิดท้ายด้วยการเสวนาภายใต้หัวข้อ ก"ารพัฒนาซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและฟรีเซอร์วิส เพื่อเพิ่มศักยภาพให้องค์กร" ซึ่งผู้ร่วมเสวนา คือ บริษัทเอกชน ที่นำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและฟรีเซอร์วิสไปพัฒนาต่อยอดให้บริการ ทำให้งานสัมมนาในครั้งนี้ มี CIO มาร่วมงานมากกว่า 200 ท่าน ภาพบรรยายกาศเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/sipaopensourceseminar

Read more: ภาพบรรยากาศงานสัมมนา "ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ CIO ภาครัฐ"

ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12" วันที่ 10-11 ตุลาคม 2557 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ PIM

สมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญทุกท่านร่วมงานสัมมนาโอเพนซอร์สยิ่งใหญ่ที่สุด ประจำปี 2557 กับงาน "มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12" หรือ Thailand Open Source Festival 2014 ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น. ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ PIM ลงทะเบียนร่วมงานด่วน! คลิกที่นี่เลยค่ะ รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่ http://www.tosf.org

 

Read more: ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12" วันที่ 10-11 ตุลาคม 2557...

บรรยากาศสัมมนา "โอเพนซอร์สและฟรีเซอร์ส" ครั้งที่ 5 จ.สงขลา 28 สิงหาคม 2557

จัดงานสัมมนาเสร็จสิ้นไปแล้วอีก 1 จังหวัด สำหรับการจัดงานสัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นครั้งที่ 5 แล้ว ภายใต้โครงการ "ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับโอเพนซอร์สและฟรีเซอร์วิส เพื่อการนำไปใช้ในหน่วยงาน " ที่จัดโดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวน 6 ครั้ง 6 จังหวัด ทุกภาค ทั่วประเทศ ซึ่งยังคงเหลืออีก 1 จังหวัดเท่านั้น คือ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดงานสัมมนาที่ผ่านมานั้น ไม่ว่าจะเป็น จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7 กรกฎามคม 2557 จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 และจังหวัดนนทบุรี 15 สิงหคม 2557  ก็มีผู้ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก เพราะถือเป็นการสัญจรจัดงานสัมมนาดีๆ ที่ต่างจังหวัด สำหรับจังหวัดสงขลานั้น จัดสัมมนาไปเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องเกษมสันต์ โรงแรมโกลเด้น คราวน์ พลาซ่า หาดใหญ่ สงขลา ซึ่งในครั้งสุดท้ายจะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่ 18 กันยายน 2557 แล้วจะนำภาพบรรยากาศมาฝากกันค่ะ

 

Read more: บรรยากาศสัมมนา "โอเพนซอร์สและฟรีเซอร์ส" ครั้งที่ 5 จ.สงขลา 28 สิงหาคม 2557

สัมมนาฟรี "การนำโอเพนซอร์สและฟรีเซอร์วิสไปใช้ในหน่วยงาน" 18 กันยายน 2557 โรงแรมวิคตอเรียนิมมาน จ.เชียงใหม่ ลงทะเบียนด่วน!!!

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเรียนเชิญทุกท่านลงทะเบียนเข้าร่วมฟังสัมมนาส่งเสริมและให้ความรู้โอเพน ซอร์สและฟรีเซอร์วิส เพื่อนำไปใช้ในหน่วยงานของท่าน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นครั้งที่ 6 ครั้งสุดท้ายแล้ว

เนื่องจากในปีนี้ จะมีการตรวจค้นบริษัทเอกชนทั่วประเทศ เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ในองค์กร การนำโอเพนซอร์สและฟรีเซอร์วิสไปใช้ในหน่วยงานจึงเป็นทางเลือกที่สามารถช่วย ลดต้นทุนในองค์กร และขจัดปัญหาการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกกฎหมายในองค์กรของท่านได้

 

การสัมมนา ครั้งที่ 6 นี้ จะจัด ขึ้นที่ จ.เชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 12.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมวิคตอเรียนิมมาน ซ.นิมมานเหมินทร์ 17 จ.เชียงใหม่ http://travel.edtguide.com/327809_golden-crown-plaza-hotel

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนสัมมนาได้ที่https://docs.google.com/forms/d/1IaMINvG_UJ5IPWPiTIxLZQrlYxTGbNvc5ZwiTiJV_bs


สำหรับรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ และการสัมมนาจังหวัดอื่นๆ ทั้ง 6 จังหวัด สามารถดูได้ที่ https://sites.google.com/site/sipaopensourceseminar

เฟสบุ๊ค แฟนเพจที่ https://www.facebook.com/sipaopensourceseminar
ภาพบรรยากาศการจัดสัมมนา ครั้งที่ 1 จ.ชลบุรี กรุณาคลิกที่นี่

ภาพบรรยากาศการจัดสัมมนา ครั้งที่ 2 จ.นครราชสีมา กรุณาคลิกที่นี่

ภาพบรรยากาศการจัดสัมมนา ครั้งที่ 3 จ.ขอนแก่น กรุณาคลิกที่นี่

ภาพบรรยากาศการจัดสัมมนา ครั้งที่ 4 จ.นนทบุรี กรุณาคลิกที่นี่

ภาพบรรยากาศการจัดสัมมนา ครั้งที่ 5 จ.สงขลา กรุณาคลิกที่นี่

Read more: สัมมนาฟรี "การนำโอเพนซอร์สและฟรีเซอร์วิสไปใช้ในหน่วยงาน" 18 กันยายน 2557 โรงแรมวิคตอเรียนิมมาน...

บรรยากาศสัมมนา "โอเพนซอร์สและฟรีเซอร์ส" ครั้งที่ 4 จ.นนทบุรี 15 สิงหาคม 2557

ผ่านพ้นไปแล้วนะคะ สำหรับการจัดงานสัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ที่จังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการ "ส่งเสริมและให้ความรู้เกี่ยวกับโอเพนซอร์สและฟรีเซอร์วิส เพื่อการนำไปใช้ในหน่วยงาน " ที่จัดโดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นครั้งที่ 4 จากจำนวน 6 ครั้ง 6 จังหวัด ทุกภาค ทั่วประเทศ ซึ่งยังคงเหลืออีก 2 จังหวัดค่ะ จังหวัดสงขลา และจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ สำหรับการจัดงานสัมมนาที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 7 กรกฎามคม 2557 และจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา มีผู้ให้ความสนใจพอสมควร แต่สำหรับจังหวัดนนทบุรีนั้น จัดสัมมนาไปเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ห้องโกลเด้น 2 โรงแรมโกลเด้น ดรากอน ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาประมาณ 100 ท่าน เลยทีเดียว ซึ่งในครั้งที่ 5 จะจัดขึ้นที่ จ.สงขลา ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมโกลเด้นคราวน์ พลาซ่า หาดใหญ่ สำหรับท่านใดสนใจไปร่วมงานสัมมนาในจังหวัดอื่นๆ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์โครงการ https://sites.google.com/site/sipaopensourceseminar หรือที่ facebook Fanpage ที่ https://www.facebook.com/sipaopensourceseminar สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรศัพท์ 0-2453-9629, 08-70999-0005 แล้วพบกับงานสัมมนา จังหวัดอื่นๆ นะคะ

Read more: บรรยากาศสัมมนา "โอเพนซอร์สและฟรีเซอร์ส" ครั้งที่ 4 จ.นนทบุรี 15 สิงหาคม 2557