บรรยายพิเศษ "ใช้ IT อย่างไร ให้ถูกใจ ถูกกฎหมาย ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์"
Category: สัมนา

บรรยายพิเศษ "ใช้ IT อย่างไร ให้ถูกใจ ถูกกฎหมาย ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์"

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาในหัวข้อ "ใช้ IT อย่างไร ให้ถูกใจ ถูกกฎหมาย ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์" ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นปีที่ 3 ที่กำลังจะเข้ารับงานฝึกงานจากบริษัท องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปีนี้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการใช้เทคโนโลยีในทางที่ถูกต้อง ใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ อันส่งผลกระทบต่อหน่วยงานที่นักศึกษาจะต้องไปทำงานในอนาคต บรรยายให้ความรู้โดยอาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล บรรณาธิการบริหารนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้ มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้ารับฟังประมาณ 60 คน

Share

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบงานสัมมนา Syslog ได้แล้ว

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบงานสัมมนา Syslog ได้แล้ว
Category: สัมนา

วานนี้ (8 ก.ย. 52) สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ได้มีการจัดงานสัมมนาเรื่อง Syslog Solution

...
Share

สัมมนาเรื่อง “การผลิตบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดอุตสาหกรรม”

สัมมนาเรื่อง “การผลิตบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดอุตสาหกรรม”
Category: สัมนา

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

...
Share