สัมมนา

บรรยายพิเศษ "ใช้ IT อย่างไร ให้ถูกใจ ถูกกฎหมาย ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์"

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาในหัวข้อ "ใช้ IT อย่างไร ให้ถูกใจ ถูกกฎหมาย ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์" ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นปีที่ 3 ที่กำลังจะเข้ารับงานฝึกงานจากบริษัท องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมปีนี้ เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการใช้เทคโนโลยีในทางที่ถูกต้อง ใช้ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย และไม่กระทำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ อันส่งผลกระทบต่อหน่วยงานที่นักศึกษาจะต้องไปทำงานในอนาคต บรรยายให้ความรู้โดยอาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล บรรณาธิการบริหารนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ ซึ่งในการสัมมนาครั้งนี้ มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้ารับฟังประมาณ 60 คน

Read more: บรรยายพิเศษ "ใช้ IT อย่างไร ให้ถูกใจ ถูกกฎหมาย ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์"

เนคเทคจัดสัมมนา OpenOffice Day 2011 แถลงความก้าวหน้าของไทยในการพัฒนาโอเพนซอร์ส

libreOffice

เผยความสำเร็จในการนำOpenOffice ไปใช้ในองค์กรขนาดใหญ่ พร้อมเปิดตัวLibreOffice โปรแกรมออฟฟิศล่าสุดในตระกูล OpenOffice

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2554 ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า บางกะปิ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค), การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และสมาคมสมาพันธ์โอเพนซอร์สแห่งประเทศไทย (TOSF) จะร่วมกันแถลงข่าวความก้าวหน้าในโครงการพัฒนาปรับปรุงการจัดการภาษาไทยในOpenOffice ซึ่งเป็นชุดออฟฟิศที่หลายองค์กรนำมาใช้ทดแทนซอฟต์แวร์ราคาแพงที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต, บริษัท ไทยประกันชีวิต, บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน), บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา ฯลฯ โดยองค์กรชั้นนำเหล่านี้จะมาเผยถึงเส้นทางที่นำไปสู่ความสำเร็จในการนำOpenOffice มาใช้ในองค์กร ภายในงานสัมมนา OpenOffice Day 2011

Read more: เนคเทคจัดสัมมนา OpenOffice Day 2011 แถลงความก้าวหน้าของไทยในการพัฒนาโอเพนซอร์ส

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบงานสัมมนา Syslog ได้แล้ว

วานนี้ (8 ก.ย. 52) สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA ได้มีการจัดงานสัมมนาเรื่อง Syslog Solution ที่ถูกต้องตามพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ทางทีมงานจึงได้นำเอกสารประกอบงานสัมมนาที่เพิ่งผ่านพ้นไปมาฝากกันโดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://61.7.253.244/media/seminar-log-paper.zip

สัมมนาเรื่อง “การผลิตบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดอุตสาหกรรม”

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การผลิตบุคลากรด้านซอฟต์แวร์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดอุตสาหกรรม” ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2552 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องเมจิก 3 ชั้น 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนากำลังคนและบุคลากรเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนท์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดอุตสาหกรรมให้มีการสอบเทียบโอนวุฒิเป็นสากลระดับ International Certifications และเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนานักซอฟต์แวร์ นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีความรู้ ความสามารถ โดยมีบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานสากลและสมาคมที่เกี่ยวข้องด้านซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนท์ ให้การสนับสนุนและมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้มีจำนวนที่เพียงพอต่อการรับรองงานของภาคอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศในอนาคต ซึ่งย่อมมีผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาโครงการดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดพร้อมสำรองที่นั่งได้ที่ คุณวิรดา หนูกุล หมายเลขโทรศัพท์ 02-561-2222 ต่อ 1341-2 หรือ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it โดยมีกำหนดการดังนี้ 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.20 น. กล่าวรายงาน
ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ดร.รุ่งเรือง ลิ้มชูปฏิภาณ์ ผู้อำนวยการ SIPA
09.20-09.30 น. กล่าวเปิดการสัมมนา
ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
09.30-10.00 น. “การพัฒนาบุคคลากรด้านซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนท์”
ดร. มนู อรดีดลเชษฐ์
ประธานนโยบาย ICT มหาวิทยาลัยศรีปทุม
10.00 -10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15-12.30 น. “ความต้องการบุคลากรของอุตสาหกรรมด้านซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนท์”
1. นายกสมาคมส่งเสริมการส่งออกอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (TSEP)
2. นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย (ATSI)
3. นายกสมาคมแอนนิเมชั่นและเกม (TACGA)
4. นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)
5. นายกสมาคมสมาคม อีเลิร์นนิง แห่งประเทศไทย (E-LAT)
6. นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA)
7. นายกสมาคมสมองกลฝั่งตัว ไทย (TESA)
8. นายกสมาคมสมาพันธ์ Open Source
9. นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (THAI WEBMASTER)
ดำเนินรายการโดย นายพิภัช ดวงคำสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
12.30-13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.30-14.15 น. “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ (TQF)”
ตัวแทน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
14.15-14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.30-16.20 น. การเสวนาเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรการผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนท์ได้อย่างไร”
โดย
1. ตัวแทน จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
2. ตัวแทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. ตัวแทน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ตัวแทน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
5. ตัวแทน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
6. ตัวแทน มหาวิทยาลัยรังสิต
ดำเนินรายการโดย ดร. ศศิพร อุษณวศิน
ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
16.20 – 16.30 น. มอบของที่ระลึก และจับรางวัลผู้โชคดี เฉพาะท่านที่อยู่ในบริเวณงานเท่านั้น

สัมมนา "เปิดโลก Open Source เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ ลดความเสี่ยงละเมิดลิขสิทธิ์"

สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา "เปิดโลก Open source เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์, ลดความเสี่ยง เลี่ยงละเมิดลิขสิทธิ์" ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก โดยเสียค่าใช้จ่ายการร่วมสัมมนาเพียงท่านละ 300 บาทเท่านั้น ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมการพิมพ์ และผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)หรือซิป้า รวมถึงผู้บริหารจากหน่วยงานที่ได้ทดลองใช้ซอฟท์แวร์ Open source จนประสบความสำเร็จ มาเสนอแนะแนวทางและให้ความรู้เพื่อตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการเล็งเห็นความสำคัญของการนำไปใช้ในองค์กร พร้อมกับแนะนำซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมต่ออุตสาหกรรมการพิมพ์รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ในการใช้งานอีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณวิรัตน์ อ่องจันทร์ โทรศัพท์. 0-2944-6975 โทรสาร. 0-2944-6975, 0-2944-4757

ด้วยสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ ซึ่งมีสมาชิกเป็นองค์กรทางการพิมพ์ 9 องค์กรได้แก่ สมาคมบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกไทย, กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์กระดาษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สมาคมแยกสีแม่พิมพ์เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย, ชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย, สมาคมการพิมพ์ไทย, สมาคมส่งเสริมวิชาการพิมพ์ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, สมาคมการพิมพ์สกรีนไทย และสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ได้จัดตั้ง “โครงการส่งเสริม Open Source Software เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์” ด้วยความร่วมมือจาก สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)หรือซิป้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา คัดเลือก ทดสอบและแนะนำ Open Source Software ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการลดต้นทุน และหลีกเลี่ยงการละเมิดลิขสิทธิ์
สำหรับกิจกรรมแรกของโครงการที่ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วคือ การจัดเสวนา “ลดความเสี่ยง เลี่ยงละเมิดลิขสิทธิ์ ด้วยซอฟท์แวร์ Open source สำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์ไทย” เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2552 เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริหารสถานประกอบการ รวมถึงผู้ที่สนใจได้ทราบรายละเอียดของซอฟท์แวร์ Open source และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จึงกำหนดจัดการสัมมนา “เปิดโลก Open source เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์,ลดความเสี่ยง เลี่ยงละเมิดลิขสิทธิ์” ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2552 เวลา 13.00-16.30 น. ให้แก่ผู้บริหาร, หัวหน้างาน หรือพนักงานฝ่ายไอทีของสถานประกอบการที่สังกัดองค์กรในสหพันธ์ฯ โดยเสียค่าใช้จ่ายการร่วมสัมมนาเพียงท่านละ 300 บาท (รับจำนวนจำกัด 200 ท่าน) ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรมการพิมพ์ และผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)หรือซิป้า รวมถึงผู้บริหารจากหน่วยงานที่ได้ทดลองใช้ซอฟท์แวร์ Open source จนประสบความสำเร็จ มาเสนอแนะแนวทางและให้ความรู้เพื่อตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการเล็งเห็นความสำคัญของการนำไปใช้ในองค์กร พร้อมกับแนะนำซอฟท์แวร์ที่เหมาะสมต่ออุตสาหกรรมการพิมพ์รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ในการใช้งาน

กำหนดการ
12.45 – 13.15 น. ลงทะเบียน
13.15 – 13.30 น. กล่าวเปิดงาน โดยคุณเต็กมิ้ง แซ่โง้ว (ประธานสหพันธ์ฯ)
13.30 – 14.30 น. OpenOffice ทางเลือกใหม่สำหรับงานสำนักงาน
โดยคุณชัยยศ จันทร์แย้ม ผู้จัดการทั่วไป บจก. ฮูทามากิ (ประเทศไทย) และกรรมการสมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 15.45 น. Gimp, PhotoScape โปรแกรมทดแทน Photoshop
ตัวแทนจาก สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
15.45 – 16.30 น. InkScape, Scribus เพื่องานออกแบบและจัดหน้าสิ่งพิมพ์
โดยคุณพรศักดิ์ โกศลชื่นวิจิตร ผู้จัดการทั่วไป บจก. โฟโต้เซ็ท
และรองประธานชมรมการจัดพิมพ์อิเล็กทรอนิกไทย
16.30 – 17.00 น. ตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับซอฟท์แวร์ Open source
17.00 น. กล่าวปิดการสัมมนา โดยคุณปราสาท วีรกุล (ประธานโครงการฯ)

แบบตอบรับ
เข้าร่วมสัมมนา “เปิดโลก Open source เพื่ออุตสาหกรรมการพิมพ์,ลดความเสี่ยง เลี่ยงละเมิดลิขสิทธิ์”
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2552
ณ บอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก
ชื่อ-ชื่อสกุล.................................................................หน่วยงาน/องค์กร..............................................................................
ที่อยู่...................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................โทรศัพท์...................................................
โทรสาร................................................... มีความประสงค์เข้าร่วมการสัมมนา จำนวน ..................... ท่าน ดังนี้
1....................................................................................... 2.............................................................................................
และได้โอนเงินจำนวน.........................บาท (..............................................................) เข้าบัญชี “มูลนิธิสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์” เลขที่ 149-2-19261-3 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนนวลจันทร์ ประเภทออมทรัพย์

*** กรุณาส่งแบบตอบรับ พร้อมสำเนาใบโอนเงินมาที่ สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ (ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2552)
ติดต่อ คุณวิรัตน์ อ่องจันทร์ โทรศัพท์. 0-2944-6975 โทรสาร. 0-2944-6975, 0-2944-4757

ร่วมจัดงานโดยองค์กรสมาชิกของสหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์
ด้วยความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า