การประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2551
Category: สัมนา

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2551

ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน "การประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2551" ซึ่งดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย จัดขึ้นในวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2551 ณ อาคาร 9 อิมแพค เมืองทองธานี โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายประเทศ อาทิ USA, Korea, Finland, Australia, Estonia, England, Japan และจากประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยอีกด้วย ท่านใดสนใจเขาร่วมงาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.thaicyberu.go.th/iec/index.php?link=invite.php หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2610-5237-8

Share

การสัมมนาเรื่อง"เพิ่มศักยภาพองค์กรด้วย OPEN SOURCE"

Category: สัมนา

ซิป้า (SIPA) จัดการสัมมนาเรื่อง"เพิ่มศักยภาพองค์กรด้วย OPEN SOURCE" ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2551 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ

...
Share