กิจกรรม

กลับมาอีกครั้ง!!! ต้อนรับปิดเทอม อบรมหลักสูตร OpenSource ทุกหลักสูตร แถมฟรี แท็บเล็ต 7 นิ้ว/8 นิ้ว ตลอดเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2557 เท่านั้น

บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ ขอต้อนรับปิดเทอม ด้วยการกลับมาอีกครั้ง สำหรับการอบรมหลักสูตรโอเพนซอร์ส OpenSource Training ทุกหลักสูตร แถมฟรี แท็บเล็ต 7 นิ้ว หรือ 8 นิ้ว ตลอดเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2557 เท่านั้น รายละเอียดการเปิดอบรม ได้แก่
1. ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Moodle

2. การสร้างสื่อการเรียนการสอนบนแท็บเล็ต
3. การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ด้วยซอฟต์แวร์ฟรีและโอเพนซอร์ส
4. การสร้างสื่อมัลติมีเดียด้วยโปรแกรมฟรีและโอเพนซอร์ส (ตัดต่อเสียงและวิดิโอ)
5. การใช้งาน Google Application เพื่อการเรียนการสอนและการใช้งานในองค์กร

6. การใช้ Social Network อย่างถูกต้อง พร้อมวิธีป้องกันและตรวจสอบข้อมูลบุคคลเบื้องต้น
7. การสร้างงานกราฟิกดีไซน์ด้วย Gimp ทดแทน Photoshop
8. การสร้างงาน 3D Animation ด้วย Blender ทดแทน 3D Max/Maya
9. การใช้งาน LibreOffice อย่างถูกวิธีในองค์กร เพื่อทดแทน Microsoft Office
10. มีเว็บตัวเองได้ง่ายๆ กับการสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla

* หมายเหตุ อบรม ณ ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ พร้อมอาหารว่างจำนวน 2 มื้อ/ท่าน/วัน และอาหารกลางวัน
ค่าใช้จ่ายในการอบรมคิดราคาต่อท่าน

ท่านใดสนใจสามารถ โทรมาสอบถามได้รายละเอียดได้ที่ 08-7099-0005 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือติดตามความเคลื่อนไหวของการเปิดอบรมแต่ละหลักสูตรได้ที่

http://www.opensource2day.com

อบรม "ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Moodle" รับฟรี แท็บเล็ต Tablet 7 นิ้ว Wifi กล้องหน้าหลัง 1 เครื่อง

นิตยสารโอ เพรซอร์สทูเดย์ (OpenSource2day) ขอเชิญครู-อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้ารับการอบรมในหลักสูตร "ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Moodle" พร้อมรับฟรี แท็บเล็ต Tablet ขนาด 7 นิ้ว Wifi กล้องหน้า กล้องหลัง จำนวน 1 เครื่อง เปิดอบรมแน่นอนระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารซิตี้ลิงก์ ชั้น 10 ซอยเพชรบุรี 35 (ซอยเมโทรเก่า) วิทยากรโดย อาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล บรรณาธิการ นิตยสารโอเพนซอ์สทูเดย์ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้สำหรับระบบการเรียนการสอนออนไลน์ตั้งแต่ การติดตั้งระบบ การปรับแต่งหน้าตาเว็บการสอน การจัดการข่าว คลังข้อสอบ การบ้าน แบบทดสอบ ตลอดจน การส่งออกข้อมูล และกู้คืนข้อมูล ท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.opensource2day.com/moodle-lms.html หรือลงทะเบียนเข้ารับการอบรม เพื่อขอจดหมายเชิญอบรม โครงสร้างหลักสูตร หรือใบเสนอราคาโดยอีเมล์มาสอบถามได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรศัพท์ 0-2453-9629, 08-7099-0005 หรือลงทะเบียนได้โดยการ คลิกที่นี่

อบรม "สร้าง e-book ด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส" 29-30 กันยายน 2556 รับฟรี Tablet 7 นิ้ว Wifi กล้องหน้า-หลัง

นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ เปิดอบรมในหลักสูตร "สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book ด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส"ระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2556 ณ ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารซิตี้ลิงก์ ชั้น 10 ซอยเพชรบุรี 35 (ซอยเมโทรเก่า) รับฟรี! Android Tablet ขนาด 7 นิ้ว Wifi กล้องหน้า กล้องหลัง จำนวน 1 เครื่อง  วิทยากรโดย อาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล บรรณาธิการบริหารนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ ซึ่งเนื้อหาในการจัดทำเอกสาร ebook ในรูปแบบ epub นั้นจะรองรับกับอุปกรณ์ ต่างๆ เช่น iPhone, iPad, Android Tablet หรือ Mobile โดยใช้ซอฟต์แวร์อ่านหนังสือเป็นตัวเปิดอ่าน หลักสูตรนี้ ทุกท่านสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาบริหารจัดการสร้างเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือe-book ด้วยซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเป็นหลัก ตั้งแต่กระบวนการผลิต จนกระทั่งนำไปเผยแพร่ในองค์กรออกสู่สาธารณต่อไป อีกทั้งยังมีการทดสอบให้ให้สามารถอ่านบนแท็บเล็ตได้อีกด้วย ท่านใดที่สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

http://www.opensource2day.com/e-book.html หรือลงทะเบียนออนไลน์โดยการ คลิกที่นี่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 08-7099-0005 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

อบรม "ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Moodle" รับฟรี Tablet 7 นิ้ว Wifi กล้องหน้า-หลัง 26-27 กันยายน พ.ศ. 2556

นิตยสารโอเพรซอร์สทูเดย์ (OpenSource2day) ขอเชิญครู-อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้ารับการอบรมในหลักสูตร "ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Moodle" พร้อมรับฟรี แท็บเล็ต Tablet ขนาด 7 นิ้ว Wifi กล้องหน้า กล้องหลัง จำนวน 1 เครื่อง เปิดอบรมแน่นอนระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารซิตี้ลิงก์ ชั้น 10 ซอยเพชรบุรี 35 (ซอยเมโทรเก่า) วิทยากรโดย อาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล บรรณาธิการ นิตยสารโอเพนซอ์สทูเดย์ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้สำหรับระบบการเรียนการสอนออนไลน์ตั้งแต่ การติดตั้งระบบ การปรับแต่งหน้าตาเว็บการสอน การจัดการข่าว คลังข้อสอบ การบ้าน แบบทดสอบ ตลอดจน การส่งออกข้อมูล และกู้คืนข้อมูล ท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.opensource2day.com/moodle-lms.html หรือลงทะเบียนเข้ารับการอบรม เพื่อขอจดหมายเชิญอบรม โครงสร้างหลักสูตร หรือใบเสนอราคาโดยอีเมล์มาสอบถามได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรศัพท์ 0-2453-9629, 08-7099-0005 หรือลงทะเบียนได้โดยการ คลิกที่นี่

อบรม "สร้างสื่อฯ บน Tablet" รับฟรี Tablet 8 นิ้ว 21-22 กันยายน 2556


นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ (OpenSource2day) ขอเชิญครู-อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้ารับการอบรมในหลักสูตร "สร้างสื่อการเรียนการสอนบน Tablet" พร้อมรับฟรี แท็บเล็ต Tablet ขนาด 8 นิ้ว Wifi กล้องหน้า กล้องหลัง มีพอท HDMI จำนวน 1 เครื่อง เปิดอบรมระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารซิตี้ลิงก์ ชั้น 10 ซอยเพชรบุรี 35 (ซอยเมโทรเก่า) วิทยากรโดย อาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล บรรณาธิการ นิตยสารโอเพนซอ์สทูเดย์ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้สำหรับการสร้างสื่อการเรียนการสอนบน Tablet ตั้งแต่การติดตั้งโปรแกม การสร้างเนื้อหา การลิงก์ข้อมูล การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเนื้อหากับแบบทดสอบ การใส่เนื้อหาแบบโต้ตอบกับผู้เรียน การปรับแต่งสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนการทดสอบบน Tablet ท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.opensource2day.com/captivate-tablet.html หรือลงทะเบียนเข้ารับการอบรม เพื่อขอจดหมายเชิญอบรม โครงสร้างหลักสูตร หรือใบเสนอราคา ได้โดยการ คลิกที่นี่ หรืออีเมล์มาสอบถามได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรศัพท์ 0-2453-9629, 08-7099-0005