กิจกรรม

อบรม "ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Moodle" 28-29 สิงหาคม 2556 นี้ รับฟรี Tablet 7 นิ้ว 1 เครื่อง

นิตยสารโอเพรซอร์สทูเดย์ (OpenSource2day) ขอเชิญครู-อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้ารับการอบรมในหลักสูตร "ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Moodle" พร้อมรับฟรี แท็บเล็ต Tablet ขนาด 7 นิ้ว Wifi กล้องหน้า กล้องหลัง จำนวน 1 เครื่อง เปิดอบรมแน่นอนระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารซิตี้ลิงก์ ชั้น 10 ซอยเพชรบุรี 35 (ซอยเมโทรเก่า) วิทยากรโดย อาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล บรรณาธิการ นิตยสารโอเพนซอ์สทูเดย์ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้สำหรับระบบการเรียนการสอนออนไลน์ตั้งแต่ การติดตั้งระบบ การปรับแต่งหน้าตาเว็บการสอน การจัดการข่าว คลังข้อสอบ การบ้าน แบบทดสอบ ตลอดจน การส่งออกข้อมูล และกู้คืนข้อมูล ท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.opensource2day.com/moodle-lms.html หรือลงทะเบียนเข้ารับการอบรม เพื่อขอจดหมายเชิญอบรม โครงสร้างหลักสูตร หรือใบเสนอราคาโดยอีเมล์มาสอบถามได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรศัพท์ 0-2453-9629, 08-7099-0005 หรือลงทะเบียนได้โดยการ คลิกที่นี่

Read more: อบรม "ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Moodle" 28-29 สิงหาคม 2556 นี้ รับฟรี Tablet 7 นิ้ว 1 เครื่อง

จัดอบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย หลักสูตร LibreOffice สำหรับรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน

เนื่องจากในปัจจุบันมีการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ค่อนข้างสูงใน ประเทศไทย ซึ่งมีอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์อยู่ที่ร้อยละ 72 หรือ 72% เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้น ทางเลือกหนึ่งก็คือ การหันมาใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพื่อทดแทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ โดยสามารถลดการละเมิดลิขสิทธิ์ลงได้ และประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ต้องหมดไปกับค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่มี มูลค่ามหาศาล และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน นำโปรแกรม LibreOffice ไปใช้แทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ในหน่วยงาน ทางสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงมอบหมายให้บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด (นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์) เป็นผู้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ หลักสูตร "วิธีการใช้งาน LibreOffice และการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีในองค์กร" และดำเนินการจัดอบรม จำนวน 40 องค์กร องค์กรละ 30 คน ซึ่งผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีอาหารว่างบริการท่านจำนวน 2 มื้อ เช้า-บ่าย เอกสารและซีดีประกอบการอบรม องค์กรใดสนใจ สามารถส่งอีเมล์มาแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับจดหมายเชิญอบรม รายละเอียดในการจัดอบรม กำหนดการ โครงร่างหลักสูตร ฯลฯ ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ โทรมาสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นได้ที่โทร 08-7099-0005 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ โดยคลิกอ่านเพิ่มเติมค่ะ Read More

Read more: จัดอบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย หลักสูตร LibreOffice สำหรับรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน

เปิดอบรมหลักสูตร "สร้างสื่อการเรียนการสอนบน Tablet" วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2556

นิตยสารโอเพรซอร์สทูเดย์ (OpenSource2day) ขอเชิญครู-อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้ารับการอบรมในหลักสูตร "สร้างสื่อการเรียนการสอนบน Tablet" พร้อมรับฟรี แท็บเล็ต Tablet ขนาด 8 นิ้ว Wifi กล้องหน้า กล้องหลัง มีพอท HDMI จำนวน 1 เครื่อง เปิดอบรมระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารซิตี้ลิงก์ ชั้น 10 ซอยเพชรบุรี 35 (ซอยเมโทรเก่า) วิทยากรโดย อาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล บรรณาธิการ นิตยสารโอเพนซอ์สทูเดย์ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้สำหรับการสร้างสื่อการเรียนการสอนบน Tablet ตั้งแต่การติดตั้งโปรแกม การสร้างเนื้อหา การลิงก์ข้อมูล การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเนื้อหากับแบบทดสอบ การใส่เนื้อหาแบบโต้ตอบกับผู้เรียน การปรับแต่งสื่อการเรียนการสอน ตลอดจนการทดสอบบน Tablet ท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.opensource2day.com/captivate-tablet.html หรือลงทะเบียนเข้ารับการอบรม เพื่อขอจดหมายเชิญอบรม โครงสร้างหลักสูตร หรือใบเสนอราคา ได้โดยการ คลิกที่นี่ หรืออีเมล์มาสอบถามได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรศัพท์ 0-2453-9629, 08-7099-0005

เปิดอบรมหลักสูตร Open Source "ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Moodle"

นิตยสารโอเพรซอร์สทูเดย์ (OpenSource2day) ขอเชิญครู-อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้ารับการอบรมในหลักสูตร "ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Moodle" พร้อมรับฟรี แท็บเล็ต Tablet ขนาด 7 นิ้ว Wifi กล้องหน้า กล้องหลัง จำนวน 1 เครื่อง เปิดอบรมแน่นอนระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องอบรมของนิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์ อาคารซิตี้ลิงก์ ชั้น 10 ซอยเพชรบุรี 35 (ซอยเมโทรเก่า) วิทยากรโดย อาจารย์ภาณุภณ พสุชัยสกุล บรรณาธิการ นิตยสารโอเพนซอ์สทูเดย์ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้สำหรับระบบการเรียนการสอนออนไลน์ตั้งแต่การติดตั้งระบบ การปรับแต่งหน้าตาเว็บการสอน การจัดการข่าว คลังข้อสอบ การบ้าน แบบทดสอบ ตลอดจน การส่งออกข้อมูล และกู้คืนข้อมูล ท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.opensource2day.com/moodle-lms.html หรือลงทะเบียนเข้ารับการอบรม เพื่อขอจดหมายเชิญอบรม โครงสร้างหลักสูตร หรือใบเสนอราคา ได้โดยการ คลิกที่นี่ หรืออีเมล์มาสอบถามได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรศัพท์ 0-2453-9629, 08-7099-0005

อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย หลักสูตร "วิธีการใช้งาน LibreOffice และการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีในองค์กร" สำหรับรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน

เนื่องจากในปัจจุบันมีการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ค่อนข้างสูงในประเทศไทย ซึ่งมีอัตราการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์อยู่ที่ร้อยละ 72 หรือ 72% เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้น ทางเลือกหนึ่งก็คือ การหันมาใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพื่อทดแทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ โดยสามารถลดการละเมิดลิขสิทธิ์ลงได้ และประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ต้องหมดไปกับค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่มีมูลค่ามหาศาล

สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงออกนโยบายจัด อบรมเชิงปฏิบัติการฟรี! แบบไม่มีค่าใช้จ่าย ให้กับรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน จำนวน 40 องค์กร องค์กรละ 30 คน ในหลักสูตร "วิธีการใช้งาน LibreOffice และการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีในองค์กร" เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน นำโปรแกรม LibreOffice ไปใช้แทนซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ในหน่วยงาน โดยมอบหมายให้บริษัท ครีเอชั่น โปร จำกัด (นิตยสารโอเพนซอร์สทูเดย์) เป็นผู้ดำเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตร และดำเนินการจัดอบรม ซึ่งผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับเกียรติบัตรจากสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีอาหารว่างบริการท่านจำนวน 2 มื้อ เช้า-บ่าย เอกสารและซีดีประกอบการอบรม องค์กรใดสนใจ สามารถส่งอีเมล์มาแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับจดหมายเชิญอบรม รายละเอียดในการจัดอบรม กำหนดการ โครงร่างหลักสูตรฯลฯ ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ โทรมาสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นได้ที่โทร 08-7099-0005  ด้านล่าง สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ โดยคลิกอ่านเพิ่มเติมค่ะ

Read more: อบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย หลักสูตร "วิธีการใช้งาน LibreOffice และการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธีในองค์กร"...