บทความ

Thunderbrid-EMAIL CLIENT

เป็นโปรแกรมเมล์ที่มีความสามารถสูง ให้คุณได้ใช้อีเมล์อย่างปลอดภัยขึ้น รวดเร็วขึ้น และง่ายขึ้น สามารถใช้ได้ทั้ง POP3 และ IMAP สนับสนุนไดเรกทอรีแบบ LDAP และอ่าน RSS

หยุดอีเมล์ขยะ Thunderbird มีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ในการตรวจสอบอีเมล์ขยะและโฆษณา เครื่องมือนี้จะวิเคราะห์และเรียนรู้อีเมล์ของคุณ เพื่อแยกอีเมล์ที่น่าจะเป็นขยะออกมาคุณสามารถให้มันลบอีเมล์ขยะเหล่านี้โด ยอัติโนมัติหรือแยกไว้อีก folder หนึ่งก็ได้

ง่ายต่อการค้นหาอีเมล์ คุณสามารถเรียงลำดับอีเมล์ของคุณได้ตามต้องการ รวมทั้งแบ่งอีเมล์เป็นกลุ่มตามลำดับที่เรียง คุณสามารถค้นหาอีเมล์ได้อย่างรวดเร็วจากทูลบาร์ รวมทั้งเก็บการค้นหาของคุณเอาไว้เหมือนเป็น Folder ช่วยคุณจัดการอีเมล์โดยอัตโนมัติ และ label ช่วยคุณในการจัดหมวดหมู่อีเมล์

ปลอดภัย Thunderbird รองรับความสามารถด้านความปลอดภัยชั้นสูง เช่น S/MIME, digital signing, message encryp-tion, certificate และ security device

เป็นอย่างที่คุณต้องการ คุณสามารถดัดแปลงการจัดวาง folder และข้อมูลของอีเมล์ได้ตามต้องการ คุณสามารถปรับแต่ง toolbar เปลี่ยนแปลงหน้าตาของโปรแกรมด้วยการติดตั้ง extension

ความสามารถมากมาย รองรับ account อีเมล์แบบ IMAP/POP, รองรับการเขียนและอ่าน HTML mail, มี smart address book ที่รองรับ LDAP และเติมเต็มที่อยู่อีเมล์ให้โดยอัตโนมัติ รวมทั้งเครือ่งมือ import จากโปรแกรมอื่น

OpenProj

โปรแกรมนี้ สามารถนำมาใช้ทดแทน MS Project ได้ สามารถใช้งานได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ Linux, unix, Mac และ Windows เปิดไฟล์ Microsoft Project หรือ primavera จัดการงาน (Task) โดยการระบุขั้นตอนงาน กำหนดระยะเวลาแต่ละงาน จัดสรรทรัพยากร ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของงาน จัดการค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกจากนี้ สามารถกำหนดเงื่อนไข การกรองข้อมูล การเรียงลำดับตามชื่องาน หรือลำดับความสำคัญของงาน สามารถแสดงข้อมูลแยกตามกลุ่มได้ ตามงานที่เสร็จหรือยังไม่เสร็จได้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://sourceforge.net/projects/openproj/files/latest/download

CitrusDB

 

CitrusDB เป็นซอร์ฟแวร์สำหรับจัดการลูกค้าและการออกใบเสร็จซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลาย

Read more: CitrusDB

Lixa

 

 

Lixa(Libre XA) เป็นซอร์ฟแวร์สำหรับจัดการการทำธุรกรรมเพื่อดำเนนการการจัดจำหน่าย

Read more: Lixa

Firefox-Web Browser

โปรแกรม "Wed Browser" ใช้สำหรับเปิดหน้าเว็บไซต์ท่องโลกอินเตอร์เน็ต เหมือนกับโปรแกรม Microsoft Internet Explorer แต่มีลักษณะเด่นด้านประสิทธิภาพ และความรวดเร็ว Firefox เป็นฟรีโอเพนซอร์สเว็บเบราว์เซอร์สำหรับ Windows, Linux and MacOS X โดยพัฒนามาจาก Mozilla เป็นโปรแกรมขนาดเล็กที่มีความรวดเร็ว และง่ายต่อการใช้งานเสถียรและมีความปลอดภัยสูง นอกจากนี้ Firefox ยังมีคุณสมบัติในการท่องเว็บอีกมากมาย คือ ท่องเว็บด้วยแท็บ

ถ้าใช้ Web browser อื่น เช่น Microsoft Internet Explorer ต่ำกว่า version 7 จะปิดเว็บได้เพียงแค่ 1 เว็บต่อ 1 หน้าต่างของ Web browser เท่านั้น ทำให้เกิดความรำคาญ เพราะว่าเว็บเป็นสิบๆ หน้าต่างไปกองอยู่ตรงทาส์กบาร์ แต่ปัญหานี้จะหมดไปเพราะคุณสมบัติ Tab browser  ใน Firefox ทำให้เมื่อคุณเปิดกี่เว็บไซต์ก็ตาม เว็บไซต์เหล่าั้น ก็จะอยู่รวมกันเพียงแค่หน้าต่างเดียวกัน